Ông A không xin được cho em nhưng cũng không trả lại số tiền trên. Em viết đơn kiện ông A thì ông B là bố của A hứa là sẽ trả món tiền trên và cũng viết một giấy nhận nợ khác, nhưng giờ ông B không trả món tiền trên và bảo rằng em cứ kiện ra tòa đi.

Em xin cảm ơn!

Người gửi: P.T.H

Câu hỏi được biên tập tư chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn giải quyết trường hợp nhận tiền xin việc rồi không thực hiện ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005 

Bộ luật Tố tụng dân sự 2004 (Luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung 2011)

2. Nội dung phân tích:

Việc bạn và ông A viết giấy vay tiền được xem như giữa hai bên đã giao kết hợp đồng vay tài sản và theo đó, phát sinh các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp người vay không trả nợ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận thì bạn có quyền yêu cầu bên vay thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ này. Nếu bên vay cố tình không thực hiện nghĩa vụ thì bạn có quyền khởi kiện yêu cầu tòa án xét xử, bảo vệ quyền lợi của mình.

Tuy nhiên, theo quy định tại điều 315 Bộ luật Dân sự 2005

"1. Bên có nghĩa vụ có thể chuyển giao nghĩa vụ dân sự cho người thế nghĩa vụ nếu được bên có quyền đồng ý, trừ trường hợp nghĩa vụ gắn liền với nhân thân của bên có nghĩa vụ hoặc pháp luật có quy định không được chuyển giao nghĩa vụ.

2. Khi được chuyển giao nghĩa vụ thì người thế nghĩa vụ trở thành bên có nghĩa vụ."

Trong trường hợp của bạn, ông B (bố của A) đã viết giấy nhận nợ trả thay cho A và bạn đã đồng ý, do vậy nghĩa vụ trả nợ của A đã chuyển giao cho B theo đúng quy định của pháp luật. 

Nếu hai bên không thể tự thỏa thuận với nhau, bạn có thể gửi đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân huyện nơi bạn cư trú, yêu cầu ông B thực hiện nghĩa vụ của mình.

Theo điều 164 Bộ luật tố tụng dân sự, đơn khởi kiện của bạn phải đầy đủ các nội dung:

- Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện

- Tên Tòa án nhận đơn khởi kiện;

- Tên, địa chỉ của người khởi kiện;

- Tên, địa chỉ của người có quyền và lợi ích được bảo vệ, nếu có;

- Tên, địa chỉ của người bị kiện;

- Tên, địa chỉ của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, nếu có;

- Những vấn đề cụ thể yêu cầu Tòa án giải quyết đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

- Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng, nếu có.

Kèm theo đơn khởi kiện bạn có thể gửi các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp, nên bạn cần gửi giấy viết tay về việc vay nợ giữa hai bên trên đến tòa án để làm cơ sở bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

Trân trọng./.

Bộ phận luật sư dân sự - Công ty luật Minh Khuê