Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

 Tư vấn giải quyết việc vay tiền không trả được ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi! Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Theo BLDS năm 2005 

2. Nội dung phân tích:

Bạn là người trực tiếp vay tiền vì vậy bạn và người cho bạn vay tiền là chủ thể trong hợp đồng vay tài sản. Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 về hợp đồng vay tài sản như sau:

"Điều 471. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định."

"Điều 474. Nghĩa vụ trả nợ của bên vay

1. Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.

3. Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi đối với khoản nợ chậm trả theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn chậm trả tại thời điểm trả nợ, nếu có thoả thuận.

5. Trong trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi trên nợ gốc và lãi nợ quá hạn theo lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố tương ứng với thời hạn vay tại thời điểm trả nợ."

Đối với việc bạn nhờ con gái bạn nhận hộ tiền vay thì đây là thỏa thuận dân sự nhưng con gái bạn chỉ có quyền nhận tiền vay của người cho vay và giao khoản tiền vay này cho bạn mà không có nghĩa vụ phải trả nợ cho người cho vay (vì con gái bạn không phải là chủ thể tham gia hợp đồng vay tài sản theo quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự 2005). Theo thông tin bạn cung cấp thì người đã cho bạn vay tiền sẽ không có quyền yêu cầu con gái bạn phải có nghĩa vụ trả nợ đối với hợp đồng vay giữa bạn với người cho vay. Ở đây bạn là người vay, là chủ thể tham gia hợp đồng vay tài sản thì bạn phải có trách nhiệm gìn giữ tài sản tránh làm hư hỏng mất mát tài sản và khi đến hạn trả nợ thì bạn phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo quy định tại Điều 474 Bộ luật dân sự 2005 mà chúng tôi đã viện dẫn bên trên.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến1900.6162.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê