Em rất bức xúc vì khi công ty mua bảo hiểm từ tháng 7 em đã có ý kiến nghị mua lại cho từ tháng 5 nhưng công ty cứ kéo dài thời gian trả lời. Trước đó em đã tham gia bảo hiểm được 3 năm ở công ty khác. Vậy nhờ luật sư tư vấn giúp em cách nào để hưởng quyền lợi của mình.

Cảm ơn luật sư nhiều!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Lao động của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn giúp em cách nào để hưởng bảo hiểm thai sản của mình ?

Luật sư tư vấn lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

- Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung trả lời:

Theo hướng dẫn tại Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH thì: "Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Như vậy, nếu bạn sinh con từ ngày 15 trở đi của tháng 12/2014 thì bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản vì bạn đã đáp ứng được điều kiện đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (từ 01/2014 đến 12/2014). Còn nếu bạn sinh con trước ngày 15 của tháng 12/2014 thì bạn sẽ không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Điều 26 Nghị định 95/2013/NĐ-CP về vi phạm quy định đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp:

"1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động có hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;

b) Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;

c) Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

3. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này;

b) Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm đối với vi phạm quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này."

Theo quy định trên thì hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của công ty bạn sẽ bị xử phạt hành chính và biện pháp khác phục hậu quả là buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm đóng và buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm. Có thể thấy điều luật trên không quy định công ty phải có trách nhiệm với việc không được hưởng chế độ thai sản của bạn khi chậm đóng bảo hiểm xã hội ngoài các biện pháp khác phục hậu quả mà công ty phải thực hiện như trên. Như vậy, khi công ty không đóng bảo hiểm xã hội khiến bạn không được hưởng chế độ thai sản thì bạn cũng không được hưởng quyền lợi gì từ công ty bảo hiểm xã hội và từ công ty bạn làm việc.

Trân trọng ./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ