Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn về việc giả chữ ký để vay tiền ngân hàng ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê! Chúng tôi xin trả lời câu hỏi như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi 2009.

>> Xem thêm:  Như thế nào là phạm tội lần đầu ? Hình phạt khi phạm tội lần đầu

2. Nội dung trả lời:

Điều 250 BLHS quy định vê Tội  chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có  như sau:

" Điều 250.  Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có  

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến  bảy năm:

a) Có tổ chức;

b)  Có tính chất chuyên nghiệp ;

c) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn;

d)  Thu lợi bất chính lớn;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

>> Xem thêm:  Tội trộm cắp tài sản bị luật hình sự xử phạt như thế nào ?

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ  năm năm đến mười năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn;

b) Thu lợi bất chính rất lớn.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn;

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này."

 Theo thông tin bạn cung cấp thì anh bạn mua con dê là tài sản trộm cắp mà có, giá trị con dê được xác định là 5 triệu (giá trị không lớn). Đồng thời, qua quá trình điều tra, anh bạn đã bị khởi tố về Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có . Do đó, anh bạn phạm tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Khoản 1 Điều 250 BLHS. Khung hình phạt của tội này là phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

Về việc hưởng án treo:

Điều 60 BLHS quy định:

" Điều 60.  Án treo

1. Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

2. Trong thời gian thử thách, Toà án giao người  được hưởng án  treo cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát và giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

3. Người  được hưởng án  treo có thể phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định tại Điều 30 và Điều 36 của Bộ luật này.

4. Người được hưởng án treo đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giám sát và giáo dục, Toà án có thể quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

 5. Đối với người được hưởng án treo mà phạm tội mới trong thời gian thử thách, thì Toà án quyết định buộc phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 51 của Bộ luật này.

Như vậy, căn cứ để xem xét một người có được hưởng án treo hay không là:

- Bị phạt tù không quá ba năm

- Nhân thân người phạm tội.

- Các tình tiết giảm nhẹ.

- Xét thấy không cần áp dụng hình phạt tù.

Do đó, nếu anh bạn bị phạt tù thì đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu anh bạn là người có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự, đồng thời có các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 46 BLHS (như thành khẩn khai báo, tự giác khắc phục thiệt hại...) thì có thể được hưởng án treo. Việc được hưởng án treo hay không sẽ do Tòa án quyết định dựa trên những điều kiện trên.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê