Giảng dạy liên tục 30 năm, tham gia và đóng đầy đủ các khoản theo quy định (luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm). Nay vì công việc gia đình vợ tôi xin nghỉ dạy kể từ 15/8/2015 để sắp xếp công việc và dự tính 6 tháng sau sẽ định cư nước ngoài (đã có visa thường trú). Như vậy Vợ tôi có được chấp thuận cho nghỉ việc không. Nếu được chấp thuận thì hồ sơ xin nghỉ việc thực hiện như thế nào và được hưởng những chế độ gì, thủ tục thực hiện ra sao? Xin Luật sư có thể tư vấn để được hưởng quyền lợi tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: B.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của Công ty Luật Minh khuê

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào anh, cảm ơn anh đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, sau đây xin được tư vấn cho anh như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật viên chức năm 2010;

- Luật cán bộ công chức năm 2008;

- Nghị định số 46/2010/NĐ-CP quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối vơi công chức;

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Nội dung phân tích

Để giải quyết trường hợp của bạn Luật Minh Khuê sẽ cần thông tin đối tượng cụ thể. Luật Minh Khuê sẽ chia 02 trường hợp để giải quyết cho yêu cầu của bạn.

Trường hợp 1: Vợ bạn thuộc đối tượng là viên chức

Khoản 4 Điều 29 Luật viên chức quy định về Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc như sau:

Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày”.

Với quy định này đã xác định viên chức có quyền đơn phương chấm hợp đồng. Tuy nhiên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải báo trước bằng văn bản cho người đứng đầu cơ quan ít nhất 45 ngày trừ trường hợp đồng đau bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục.

Khoản 1 Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định về các trường hợp viên chức được giải quyết thôi việc trong như sau :

a) Viên chức có đơn tự nguyện xin thôi việc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản;

b) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại Khoản 4 và Khoản 5 Điều 29 Luật viên chức;

c) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại Điểm c, Điểm d và Điểm đ Khoản 1 Điều 29 Luật viên chức” 

Khoản 3 Điều 38 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP quy định về thủ tục giải quyết thôi việc như sau : “a) Viên chức có nguyện vọng thôi việc có văn bản gửi người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

b) Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, nếu đồng ý cho viên chức thôi việc thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ra quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc; nếu không đồng ý cho viên chức thôi việc thì trả lời viên chức bằng văn bản và nêu rõ lý do theo quy định tại Khoản 2 Điều này

Điều 45 Luật viên chức xác định Chế độ thôi việc như sau:

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Bị buộc thôi việc;

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.”

Khoản 1 nêu trên được hướng dẫn cụ thể tại Điều 39 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP như sau:

1. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 (một) tháng lương hiện hưởng;

c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

2. Trợ cấp thôi việc đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp.

3. Nguồn kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc được lấy từ nguồn tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Viên chức thôi việc được hưởng trợ cấp thôi việc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được xác nhận thời gian có đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật ”

 Như vậy, vợ anh cần chú ý về thủ tục đơn phương chấm dứt quan hệ làm việc tại nhà trường để đảm bảo điều kiện hưởng trợ cấp thôi việc theo các quy định được nêu ở trên.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ