Người hỏi: N.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn hợp đồng đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời 

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty luật Minh Khuê.Vấn đề này của bạn chúng tôi xin phép được trả lời như sau

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 71/2010/NĐ-CP

- Luật công chứng năm 2006

Nội dung:

>> Xem thêm:  Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với từng loại đất theo quy định của pháp luật đất đai ?

Khoản 1 Điều 64 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở cũng quy định: “Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở đối với trường hợp mua bán nhà ở được tính từ ngày hợp đồng mua bán nhà ở được công chứng hoặc chứng thực”.

Do ở đây bạn không nói rõ hợp đồng này đã được công chứng hoặc chứng thực chưa, nên tôi có thể tư vấn cho bạn 2 trường hợp sau:

+ Thứ nhất là hợp đồng  mua bán chưa được công chứng hay chứng thực thì hợp đồng sẽ vô hiệu và có thể hủy được, các bên hoàn trả lại cho nhau những gì đã nhận.

+ Thứ hai là hợp đồng mua bán đã được công chứng hay chứng thực:

Theo quy định tại Luật Công chứng năm 2006, hợp đồng mua bán đã công chứng cũng có thể được hủy bỏ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật quy định. Cụ thể, tại Điều 44 Luật Công chứng quy định:

“1. Việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó và phải được công chứng.

2. Người thực hiện việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch phải là công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động hoặc giải thể thì công chứng viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương IV của Luật này”.

Như vậy, nếu bạn và người ký kết hợ đồng tự nguyện thỏa thuận bằng văn bản về việc hủy bỏ hợp đồng mua bán cũ thì hai bên có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng đã chứng nhận cho hợp đồng mua bán trước đó tiến hành việc lập văn bản hủy bỏ hợp đồng và công chứng văn bản đó. Trong trường hợp này, việc mua bán giữa hai bên sẽ không còn tồn tại, hai bên hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Khi đó, bạn mới có quyền hủy hợp đồng. Nghĩa vụ thuế đối với việc chuyển nhượng tuân thủ theo quy định của pháp luật nếu không có thỏa thuận nào khác.

Trân trọng cám ơn!

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Chênh lệch diện tích đất trên sổ đỏ và trên giấy tờ mua bán xử lý thế nào ?

>> Xem thêm:  Tư vấn mua bán đất đai và giải quyết tranh chấp khi mua phải phần đất không nằm trên sổ đỏ ?