Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật hôn nhân của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn kết hôn trong phạm vi ba đời theo quy định của luât hôn nhân ?

Luật sư tư vấn luật hôn nhân và gia đình gọi: 1900.1975

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 

 Nội dung tư vấn:

Theo điểm c.3 mục 1 Nghị quyết 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 nêu rõ: “Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ là giữa cha mẹ với con, giữa ông, bà với cháu nội, cháu ngoại. Giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời là những người cùng một gốc sinh ra: cha mẹ là đời thứ nhất, anh chị em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha là đời thứ hai, anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba”.

Theo quy định nói trên, trường hợp của bạn được hiểu như sau: bà cố nội của bạn gái bạn và mẹ của ông ngoại bạn là đời thứ hai (nếu hai người chị em cùng cha me, cùng cha khác mẹ cùng mẹ khác cha) và là đời thứ ba (nếu là anh chị em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì).

Trường hợp thứ nhất bà cố nội của bạn gái bạn và mẹ của ông ngoại bạn là đời thứ hai, thì ông ngoại bạn và và ông nội của bạn gái bạn là đời thứ ba, mẹ bạn và bố của bạn gái bạn là đời tư, bạn và bạn gái bạn là đời thứ năm.

Trường hợp thứ hai bà cố nội của bạn gái bạn và mẹ của ông ngoại bạn là đời thứ ba, thì ông ngoại bạn và ông nội của bạn gái bạn là đời thứ tư, mẹ bạn và bố của bạn gái bạn là đời thứ năm, bạn và bạn gái bạn là đời thứ sáu.

Như vậy trường hợp của bạn thì là nằm ngoài phạm vi ba đời và hai bạn hoàn toàn có thể kết hôn.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm.

Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.1975.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật hôn nhân và gia đình.