Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê. 

 

 

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

1. Căn cứ pháp lý: 

Bộ luật dân sự 2005 (Bộ luật dân sự năm 2015)

Luật hôn nhân gia đình 2014

2. Nội dung phân tích:

Vì bạn không nói rõ là sổ tiết kiệm trên là tài sản chung của vợ chồng bạn hay tài sản riêng của bạn nên chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất: Nếu sổ tiết kiệm là tài sản riêng của bạn thì bạn hoàn toàn có quyền định đoạt với tài sản của mình. Vì vậy trong trường hợp này nếu bạn lo sợ trường hợp mình chết đột ngột mà muốn cho bố mẹ bạn được hưởng số tiền này thì bạn có thể lập di chúc để định đoạt tài sản của mình là cho bố mẹ bạn. Theo quy định của bộ luật dân sự 2005 thì di chúc sẽ có hiệu lực khi người để lại di sản thừa kế chết. Bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức theo quy định tại Điều 650 BLDS. Cụ thể:

"Điều 650. Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản bao gồm:

1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;

4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực"

Tuy nhiên bạn cũng cần lưu ý là bạn cần quan tâm đến quy định tại Điều 669 BLDS khi quyết định chia tài sản của mình. Vì theo quy định tại Điều 669 BLDS về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc bao gồm:

"Điều 669. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó, trừ khi họ là những người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 642 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 643 của Bộ luật này:

1. Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

2. Con đã thành niên mà không có khả năng lao động."

Thứ hai: trong trường hợp sổ tiết kiệm của bạn hình thành trong thời kỳ hôn nhân và được xác định là tài sản chung của vợ chồng theo Điều 33 Luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

"Điều 33. Tài sản chung vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.

3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung."

Như vậy nếu sổ tiết kiệm là tài sản chung  của vợ chồng bạn thì bạn chỉ có quyền lập di chúc quyết định đối với phần tài sản của bạn trong tài sản chung mà thôi.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn trực tiếp. Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài gọi số: 1900.6162

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê