Mà em không thể soạn thảo được 1 hợp đồng mời góp vốn. Mong luật sư giúp em trong thời gian sớm nhất có thể. Em xin chân thành cảm ơn

Tên khách hàng:  hải lý
Câu hỏi được biên tập từ 
chuyên mục tư vấn pháp luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê


   Tư vấn hợp đồng góp vốn?

Luật sư tư vấn đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, có thể áp dụng mẫu hợp đồng như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

 

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN

 

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh mới nhất năm 2020

Tại Phòng Công Chứng số............thành phố........... (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:

Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):

Ông ():....................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………..

Sinh ngày…………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày........../........./........Tại ............................................................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú  (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi nơi đăng ký tạm trú): ...........................................................................................................................................................……………………..

Hoặc có  thể  chọn một trong các chủ thể sau:

1. Chủ thể là vợ chồng:

Ông : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mới nhất theo quy định hiện nay

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày........../........./........Tại ............................................................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cùng vợ là bà: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày........../........./........Tại ............................................................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).

2. Chủ thể là hộ gia đình:

>> Xem thêm:  Có phải nộp thuế khi góp vốn bằng tài sản không ?

Họ và tên chủ hộ: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày........../........./........Tại ............................................................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Các thành viên của hộ gia đình:

Họ và tên:.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày........../........./........Tại ............................................................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

>> Xem thêm:  Cá nhân muốn hợp tác kinh doanh với công ty trong nước có dùng" Hợp đồng hợp tác kinh doanh được không"?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:

Họ và tên người đại diện:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sinh ngày:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày........../........./........Tại ............................................................................................................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:................................................Ngày........../........./..........Do .................................................................……………………………………………………..lập.

 

3. Chủ thể là tổ chức:

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục lập văn phòng điều hành và điều kiện xuất hóa đơn ?

Tên tổ chức: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Trụ sở: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quyết định thành lập số:............................................... ngày............ tháng ............ năm.............Do.............................................................................................................................................................................. cấp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:............................................... ngày........... tháng ........... năm...............Do .................................................................................................................................................. cấp

Số Fax: ........................................... Số điện thoại:.........................................

Họ và tên người đại diện: ............................................................:...............................................:...............................................:...............................................:...............................................:.........................................

Chức vụ: .........................................................................................................:...............................................:...............................................:...............................................:...............................................:.......................

Sinh ngày:...........................................................................................:...............................................:...............................................:...............................................:...............................................:....................................

Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày........../........./............Tại .......................................................................................................................................................................................................

Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: ………………….........ngày........../........./............do …………………………………………………...........................................................................…..lập.

>> Xem thêm:  Tư vấn đòi lại số tiền đã góp vốn như thế nào ?

 

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):

(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1

TÀI SẢN GÓP VỐN

>> Xem thêm:  Những ưu điểm và nhược điểm (rủi ro) của hợp đồng vay vốn, góp vốn và đặt cọc để mua căn hộ chung cư

Tài sản gúp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: (mô tả cụ thể về tài sản góp vốn ; nếu tài sản  góp vốn là tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì phải liệt kê giấy tờ chứng minh quyền sở hữu) …………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................……......

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………

…………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................................................................………

 ĐIỀU 2

 GIÁ TRỊ  GÓP VỐN

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là:.........................................................………..............................................................................……….......................................................................

                                                                                            (bằng chữ:.......................……………..........………..............    ................................................................……….....................................................…………..)

ĐIỀU 3

THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: ..................................................……….............................................. kể từ ngày ......../......../...........

>> Xem thêm:  Tư vấn lựa chọn hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư kinh doanh vào công ty?

ĐIỀU 4

MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là :          …………………………………..........................................................................................................

ĐIỀU 5

ĐĂNG KÝ VÀ XOÁ ĐĂNG KÝ GÓP VỐN

1. Bên A và bên B có nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn bằng tài sản tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.(đối với tài sản phải đăng ký)

2. Bên A có nghĩa vụ thực hiện thủ tục xoá đăng ký góp vốn sau khi hết thời hạn góp vốn.

ĐIỀU 6

VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

Lệ phí cụng chứng Hợp đồng này do bên ......................... chịu trách nhiệm nộp.

>> Xem thêm:  Đặc điểm của hợp đồng hợp tác kinh doanh viễn thông tại Việt Nam

ĐIỀU 7

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 8

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

1. Bên A cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Tài sản gúp vốn không có tranh chấp;

c. Tài sản gúp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;

d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

>> Xem thêm:  Đồng sở hữu quyền sử dụng đất để cùng thực hiện hoạt động kinh doanh ?

e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

g. Các cam đoan khác…

 

2. Bên B cam đoan:

a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;

c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;

d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

e. Các cam đoan khác…                                                                   

          ĐIỀU 9

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc chuyển giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi ký kết hợp đồng góp vốn để mua đất ?

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

2. Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

- Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

- Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

- Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng góp vốn xây dựng công trình ?

- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ……………………………………………….

 

Bên A

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Bên B

(ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm.............. (bằng chữ ...........................................)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số......... thành phố Hồ Chí Minh

>> Xem thêm:  Thủ tục đưa xe ô tô góp vốn vào công ty như thế nào?

            (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi................................., Công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

- Hợp đồng góp vốn được giao kết giữa bên A là ……………… ……… và bên B là  …… …………………..; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

>> Xem thêm:  Trả nợ bằng phần vốn góp hoặc cổ phần?

- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã  điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

- Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

 

-Hợp đồng này được lập thành ............................ bản chính (mỗi bản chính gồm........tờ.........trang) cấp cho:

          + Bên A ................. bản chính;

          + Bên B ................. bản chính;

>> Xem thêm:  Hỏi vấn đề về lấy lại cọc khi mua đất dự án

          + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

          Số công chứng ...................., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

 

                                                                               Công chứng viên

                                                                     (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.