Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn lỗi sai làn đường và gây tai nạn ? 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty chúng tôi. Thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Hình sự số 15/1999/QH10

Luật số 37/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật Hình sự 

2. Nội dung phân tích:

Khái niệm tội phạm được quy định tại khoản 1 Điều 8 Bộ luật hình sự được sửa đổi như sau:

"Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội  chủ nghĩa."

Bạn đi sai làn đường nên gây tai nạn nên có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 202 Bộ luật này như sau: 

"Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.

2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;

b) Trong tình trạng có sử dụng rươu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Căn cứ theo các quy định trên, hành vi của bạn là tội phạm khi bạn có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bạn xâm phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, có lỗi cố ý hoặc vô ý và gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác. Nếu như không có đủ các yếu tố trên thì hành vi của bạn không phải là tội phạm. Về lỗi cố ý và vô ý trong bộ luật hình sự được quy định tại Điều 9 và Điều 10 như sau:

"Điều 9. Cố ý phạm tội

Cố ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó và mong muốn hậu quả xẩy ra;

 2. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả của hành vi đó có thể xẩy ra, tuy không mong muốn nhưng vẫn có ý thức để mặc cho hậu quả xảy ra."

"Điều 10. Vô ý phạm tội

Vô ý phạm tội là phạm tội trong những trường hợp sau đây:

1. Người phạm tội tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả  nguy hại cho xã hội, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xẩy ra hoặc có thể ngăn ngừa được;

2. Người phạm tội không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nguy hại cho xã hội, mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hậu quả đó."

Theo như bạn trình bày, do có một chiếc xe đi ngược chiều nên bạn phải tránh chiếc xe đó để không xảy ra tai nạn, chiếc xe đó có chiếu đèn pha nên bạn sẽ khó quan sát được vị trí của chiếc xe đó để tính khoảng cách tránh cho phù hợp. Bạn không nhận thức được hành vi tránh chiếc xe đó của mình sẽ gây ra tai nạn nên hành vi của bạn không phải là cố ý. Nếu hành vi đi sai làn đường của bạn là do điều kiện khách quan làm cho bạn không quan sát được thì bạn không có lỗi vô ý, còn nếu bạn có điều kiện có thể quan sát được nhưng đã không quan sát thì bạn đã có lỗi vô ý.

Kết luận: Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi chưa thể kết luận rằng hành vi của bạn có phạm tội không. Nếu bạn có năng lực trách nhiệm hình sự, hành vi của bạn xâm phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, có lỗi cố ý hoặc vô ý và gây thiệt hại cho tính mạng hoặc hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản của người khác thì hành vi trên sẽ cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê