Thời gian nghỉ thai sản có tính ngày nghỉ lễ không?

Thời gian nghỉ thai sản có tính ngày nghỉ lễ không?

Theo quy định về chế độ nghỉ thai sản thì lao động nữ sinh con được nghỉ 06 tháng, vậy thời gian nghỉ thai sản có tính ngày nghỉ lễ hay không ? và các quyền lợi hợp pháp khác mà người lao động được hưởng sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Chế độ nghỉ thai sản theo quy định mới nhất năm 2020

Người lao động được nghỉ thai sản trong thời gian bao lâu ? Chế độ khám thai và chế độ nghỉ dưỡng sức đối với người lao động nữ khi sinh con ? Điều kiện ...

Nghỉ thai sản xong bị cho thôi việc đúng hay sai ?

Rất nhiều người lao động sinh con, nghỉ thai sản xong bị công ty sa thải hoặc buộc thôi việc trái luật. Vậy, quy định về sa thải, cho thôi việc đối với ...

Tư vấn về hưởng trợ cấp thai sản một lần ?

Điều kiện hưởng trợ cấp thai sản và điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội hiện nay là gì ? và các vấn ...

Quy định về nghỉ thai sản và nghỉ phép hàng năm

Điều kiện hưởng chế độ thai sản và số lượng ngày nghỉ phép năm luôn là một trong hai vấn đề được người lao động đặc biệt quan tâm và đặt nhiều câu hỏi. Luật ...

Dịch vụ nổi bật