Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ thai sản sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

Hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ thai sản sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ?

Việc chấm dứt hợp đồng lao động có ảnh hưởng gì đến chế độ thai sản của người lao động không ? Thủ tục đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thai sản thực hiện như thế nào ? Và các vấn đề pháp lý liên quan khác sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Cách gộp hai sổ bảo hiểm xã hội có thời gian đóng trùng nhau như thế nào ?

Hiện nay, việc một người lao động có khoảng thời gian đóng trùng bảo hiểm xội ở hai công ty khá phổ biến. Để đảm bảo quyền lợi của mình và tránh những hệ ...

Nghỉ tập sự có được hưởng chế độ thai sản không ?

Người tập sự, người học việc khi nào được hưởng chế độ thai sản, khi nào không được hưởng chế độ thai sản. Điều kiện hưởng chế độ thai sản hiện nay là gì ? ...

Điều kiện hưởng Bảo hiểm xã hội một lần mới nhất?

Quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần (cách gọi khác: Tất toán sổ bảo hiểm xã hội) là việc người lao động không còn hoặc không có nhu cầu tiếp ...

Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Một trong những vướng mắc của người lao động alf việc Đóng bảo hiểm tự nguyện có được hưởng chế độ thai sản không? và điều kiện hưởng thai sản được tính như ...

Hồ sơ thai sản nộp muộn người lao động có được hưởng chế độ thai sản không ?

Một trong những vướng mắc thường gặp trong lĩnh vực đăng ký hưởng chế độ bảo hiểm thai sản là: Hồ sơ thai sản bị thiếu, nộp muộn hồ sơ thai sản... Vậy ...

Chế độ thai sản cho cán bộ không chuyên trách ?

Cán bộ không chuyên trách xã phường thì được hưởng chế độ thai sản như thế nào ? Các vị trí làm việc trong các trường học dưới dạng hợp đồng (chưa có biên ...

Dịch vụ nổi bật