Luật sư tư vấn pháp luật về cạnh tranh và tiêu dùng

Công ty luật Minh Khuê với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư trong nước và nước ngoài này, Công ty và các thành viên của Công ty hoàn toàn tin ...

Tình huống luật cạnh tranh? Xác định hành vi vi phạm luật cạnh tranh như thế nào ?

Thưa luật sư, em là sinh viên, mong luật sư tư vấn cho em trường hợp sau đây: Do chi phí sản xuất ở Việt Nam tăng cao, công ty thép A đã đặt một công ty ...

Điều kiện áp dụng chào hàng cạnh tranh thông thường ?

Thưa Luật sư. Cơ quan đã nhận được câu trả lời tư vấn về câu hỏi, gói thầu có tổng dự toán 2.400 triệu đồng có áp dụng hình thức trào hàng cạnh tranh thông ...