Độc quyền là gì ? Khái niệm độc quyền được hiểu như thế nào ?

Độc quyền và cạnh tranh là hai hiện tượng có liên quan chặt chẽ với nhau. Khi có chủ trương thúc đẩy cạnh tranh để phát triển thị trường, tạo điều kiện cho ...

Các bước chào hàng cạnh tranh rút gọn trong đấu thầu ?

Bên em đang làm kế hoạch đấu thầu mua thuốc Y học cổ truyền để phục vụ cho bệnh viện với giá kế hoạch của gói thầu là 102 triệu. Em chọn hình thức đấu thầu ...