Nay bố em mắc bệnh ung thư thực quản nên phải điều trị dài ngày. Vậy em muốn làm thủ tục cho bố về nghỉ hưởng chế độ BHXH một lần có được không? và thủ tục gồm những gi?

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: CĐĐ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật Bảo hiểm của công ty Luật Minh Khuê

 Thủ tục để hưởng chế độ BHXH một lần ?

Luật sư tư vấn Luật Bảo hiểm - 19006162

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục tư vấn pháp luật bảo hiểm của công ty chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

-Luật bảo hiểm xã hội 2006

Nội dung tư vấn:

Trường hợp của bố bạn năm nay đã 57 tuổi, theo luật là chưa đủ tuổi hưởng lương hưu và đã đóng bảo hiểm được 37 năm, hiện tại bố bạn đang bị ung thư. Bạn muốn cho bố bạn nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng theo quy định tại điều 55, luật bảo hiểm xã hội 2006 về bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu như sau:

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;                                      

d) Ra nước ngoài để định cư. 

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

 Như vậy, theo quy định này thì bố bạn không phải trường hợp được hưởng chế độ trợ một lần. Bạn có thể làm thủ tục cho bố bạn nghỉ hưu theo trường hợp quy định tại điều 51, luật bảo hiểm xã hội 2006 nếu bố bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên:

"Điều 51. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 2 của Luật này đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành."

Nếu bố bạn không thuộc trường hợp trên mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu theo điều 50 luật bảo hiểm xã hội 2006 thì bạn có thể xin bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tới khi nào đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại điều 57, luật bảo hiểm xã hội 2006 như sau:

"Điều 57. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội."

Trên đây là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi!

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ