>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

Trả lời:     

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới văn phòng chúng tôi, tôi hướng dẫn bạn cách giải quyết như sau:
Căn cứ pháp lý:

- Bộ Luật Dân sự năm 2005                   

- Nghị quyết số 03/2006 /NQ–HĐTP hướng dẫn một số quy định của BLDS năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Bạn thân mến, trường hợp của bạn  thuộc  trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Tại khoản 1 Điều 615 BLDS năm 2005 có quy định rõ về bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra như sau: “Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường”.

Mặt khác, theo quy định tại mục I của NQ 03/2006/ NQ-HĐTP thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh khi đủ 4 yếu tố : có thiệt hại xảy ra ( bao gồm cả thiệt hại về vật chất và tinh thần); hành vi trái pháp luật; có  mối quan hệ giữa hành vi trái pháp luật và thiệt hại xảy ra; phải có lỗi vô ý hoặc cố ý của người gây thiệt hại. Theo đó, xét trường hợp của bạn,   lúc say rượu, anh T đã không làm chủ được bản thân – tức là anh T đã tự đặt mình vào tình trạng say làm cho bản than không làm chủ được hành vi và đã đâm xe máy vào cửa hàng anh H  làm vỡ tủ kính . Với hành vi của anh T đã đủ 4 yếu tố để thực hiện trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, cụ thể ở đây là trường hợp bồi thường thiệt hại do người dùng chất kích thích gây ra được quy định ở Điều 615 BLDS năm 2005 đã nêu trên. Do vậy, anh T phải bồi thường cho anh H một cách kịp thời và toàn bộ dựa trên mức thiệt hại đã gây ra .

 

Ý kiến bổ sung:

Điều 615 Bộ Luật Dân sự năm 2005 như sau: Người do uống rượu hoặc do dùng chất kích thích khác mà lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và làm chủ được hành vi của mình, gây thiệt hại cho người khác thì phải bồi thường.
Do vậy, T phải bồi thường thiệt hại cho anh H mặc dù T không cố ý. 

Các văn bản liên quan:

>> Tải bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;

>> Tải: Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ;

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê