Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự, gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005;

Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP;

2. Nội dung phân tích:

Bạn tham gia giao thông và khi vượt xe đã gây ra tai nạn giao thông làm ảnh hưởng đến sức khỏe của một người khác. Vấn đề bồi thường thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm trước hết do các bên thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường và phương thức bồi thường. Nếu các bên không thể tự thỏa thuận được thì tòa án sẽ giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2005 tại Điều 609 về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm thì: 

1. Thiệt hại do sức khoẻ bị xâm phạm bao gồm:

a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.

2. Người xâm phạm sức khoẻ của người khác phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu. Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định.

Như vậy, ngoài tiền viện phí để chữa trị cho người bị tai nạn, nếu người bị tai nạn có thu nhập mà thu nhập này bị giảm sút do bị tai nạn hoặc người thân của người bị tai nạn bị mất thu nhập do phải chăm sóc người bị tai nạn thì bạn còn phải bồi thường cả phần thu nhập bị giảm sút đó. Bạn có thể tham khảo thêm Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/07/2006 của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao để biết thêm về cách xác định thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm để xác định chính xác các khoản phải bồi thường.
Ngoài ra, nếu tại nạn còn gây ra các thiệt hại về tài sản (như hỏng xe...) thì bạn còn phải bồi thường thiệt hại về tài sản quy định tại Điều 608 Bộ luật dân sự gồm:

Điều 608. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Trong trường hợp tài sản bị xâm phạm thì thiệt hại được bồi thường bao gồm:

1. Tài sản bị mất;

2. Tài sản bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng;

3. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản;

4. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê