Chào Luật Minh Khuê! Hai vợ chồng tôi tháng 12 năm 2014 sinh cháu thứ 3, đến ngày 01/03/2016 này chúng tôi đều đến kì hạn nâng lương, tôi có hỏi kế toán là anh bị chậm 1 bậc lương, theo quyết định của UBND Số: 76/2012/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 19 tháng 10 năm 2012. Tôi xin trích dẫn một một đoạn trong QĐ "a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng lao động), cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang: - Sinh con thứ ba trở lên (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức: bị khiển trách, làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo (nếu có chức vụ); thuyên chuyển vị trí công tác khác; không đưa vào xem xét quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm kể từ ngày vi phạm, nếu có trong quy hoạch thì xem xét đưa ra khỏi chức danh quy hoạch hiện tại; không xem xét thi nâng ngạch, chuyển ngạch, không xét nâng bậc lương trong 3 năm kể từ ngày vi phạm" như vậy có đúng luật không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900 6162

 

 

Trả lời:

 

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thư mục tư vấn của công ty luật Minh Khuê. Với thắc mắc của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

 

1.Cơ sở pháp lý:

Quyết định 76/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Quyết định 43/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2.Nội dung tư vấn:

Hai vợ chồng bạn tháng 12 năm 2014 sinh cháu thứ 3, đến ngày 01/03/2016 này vợ chồng bạn đều đến kì hạn nâng lương, bạn có hỏi kế toán là bạn bị chậm 1 bậc lương theo Quyết định của UBND Số: 76/2012/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 19 tháng 10 năm 2012 là chưa đúng luật. Bởi vì từ ngày 1/1/2016 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An có hiệu lựa và thay thế cho Quyết định 76/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An quy định một số chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Nghệ An nên việc kế toán áp dụng theo Quyết định 76/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An là chưa đúng mà phải áp dụng theo Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An.

Do đó theo Điểm a Khoản 6 Điều 5 Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An thì bạn sẽ bị xử phạt như sau:

"Điều 5. Một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

6. Xử lý vi phạm.

Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm chính sách DS-KHHGĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và bản cam kết đã ký với cơ quan, tổ chức hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú, cụ thể như sau:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức (kể cả hợp đồng lao động); cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang; công nhân, người lao động có hưởng lương (bao gồm nhà nước và tư nhân):

- Sinh con thứ ba trở lên (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách; làm đơn rút tên khỏi chức danh lãnh đạo (nếu có chức vụ); thuyên chuyển vị trí công tác khác hoặc thuyên chuyển đến địa bàn công tác khác có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hơn; không đưa vào xem xét quy hoạch bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong 5 năm kể từ ngày vi phạm, nếu có trong quy hoạch thì xem xét đưa ra khỏi chức danh quy hoạch hiện tại; không xem xét thi nâng ngạch, chuyển ngạch; kéo dài thời gian xét nâng bậc lương trong thời gian 3 - 6 tháng.

- Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật, nếu tiếp tục vi phạm chính sách DS- KHHGĐ thì tiến hành xử lý kỷ luật với các hình thức cao hơn."

Như vậy, theo quy định trên thì hai vợ chồng bạn sinh cháu thứ ba vào tháng 12 năm 2014 tức sẽ bị xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách, kéo dài thời gian xét nâng bậc lương trong thời gian 3 - 6 tháng theo Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Tức là tính từ ngày Quyết định 43/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An có hiệu lực (1/1/2016) thì trong thời gian 3 - 6 tháng sau bạn sẽ được nâng lương theo quy định.

Bạn có cung cấp thông tin là ngày 01/03/2016 vợ chồng bạn đều đến kì hạn nâng lương nên bạn có thể làm đơn gửi lên cấp trên yêu cầu xem xét trường hợp của bạn có được nâng lương không vì trường hợp của bạn đã đủ 3 tháng.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900 6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận Tư vấn luật Dân sự.