Đến năm 2007 Bố tôi mất để lại tài sản là 1 căn nhà, căn nhà này Vợ 2 và con của Bố tôi với Vợ 2 ở cùng nhau đến giờ. Nay tôi muốn đòi chia tài sản mà căn nhà Bố tôi để lại, Vậy xin hỏi luật sư tôi có được quyền chia tài sản căn nhà này không? Và nếu chia tai sản căn nhà này thì tỉ lệ chia sẽ như thế nào, tôi được bao nhiêu phần trăm.
Xin lưu ý : Tôi và Bố sống ở căn nhà này trước khi Bố lấy vợ 2, Khi ly hôn với Mẹ tôi thì Bố tôi nhận quyền nuôi tôi. Căn nhà này do Bố tôi bán phần đất cũ khi ở cùng Mẹ tôi đề mua căn nhà hiện tại. Vợ 2 của bố tôi không có đóng góp tài chính để mua căn nhà này.

Tên khách hàng: P.H.K.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê,

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật dân sự năm 2005

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Căn cứ theo thông tin bạn đưa ra, căn nhà của bố bạn mà bạn muốn chia thừa kế là tài sản riêng của bố bạn vì đây là tiền của bố bạn mà người vợ 2 cũng như mẹ bạn không có đóng góp gì. Chính vì vậy, toàn bộ căn nhà đó sẽ là tài sản chia thừa kế của bố bạn.

Do khi chết bố bạn không để lại di chúc nên căn cứ theo quy định tại điều 675 BLDS 2005 về thừa kế theo pháp luật thì trường hợp này phần di sản bố bạn để lại sẽ chia theo pháp luật:

Điều 675. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc đều chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế;

d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối quyền nhận di sản.

2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối quyền nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Căn cứ theo điều 676 BLDS 2005 về những người thừa kế theo pháp luật thì hàng thừa kế thứ nhất nhận phần di sản của bố bạn  bằng nhau bao gồm: bạn, mẹ bạn, mẹ kế bạn và đứa con của vợ hai bố bạn

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, bạn có quyền yêu cầu chia di sản thừa kế căn nhà của bố bạn để lại.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê