Người gửi : Phạm B

Luật sư trả lời:

Căn cứ Bộ luật dân sự 2015 

Điều 175. Ranh giới giữa các bất động sản

1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

Người sử dụng đất chỉ được trồng cây và làm các việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã được xác định; nếu rễ cây, cành cây vượt quá ranh giới thì phải xén rễ, cắt, tỉa cành phần vượt quá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Vậy trong trường hợp của bạn, lá, rễ, cành cây, quả... của gia đình hàng xóm vươn sang nhà bạn thì bạn có quyền yêu cầu người chủ sở hữu của cây xoài có trách nhiệm cắt xén để không làm ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của bạn. Nếu chủ sở hữu không cắt xén theo yêu cầu của bạn thì bạn có quyền tự cắt xén và yêu cầu chủ sở hữu bồi thường chi phí cho việc cắt xén này. Những tài sản phát sinh từ việc cắt xén nếu chủ sở hữu không nhận hoặc có nhận nhưng không thực hiện việc bồi thường chi phí cắt xén cho bạn thì bạn có quyền thụ hưởng.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê