Trả lời:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, về nguyên tắc “tài sản riêng của con dưới 15 tuổi… do cha mẹ quản lý”.

Tuy nhiên, khoản 3 Điều 45 còn có quy định: “Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc những trường hợp khác theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy, trong trường hợp ông nội qua đời, có lập di chúc để lại cho cháu nội đích tôn 12 tuổi một ngôi nhà nhưng lại giao cho người chú quản lý cho đến khi đứa cháu tròn 18 tuổi thì người chú có quyền quản lý tài sản này.

Người cha không được quản lý tài sản của con mình vì ngôi nhà là tài sản thừa kế mà đứa con được hưởng theo di chúc và người để lại tài sản thừa kế theo di chúc không chỉ định cho người cha được quyền quản lý ngôi nhà này.

 

Ý kiến bổ sung:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới văn phòng chúng tôi, tôi hướng dẫn bạn cách giải quyết như sau:
Căn cứ pháp lý: 

- Bộ luật dân sự năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000;

Bạn thân mến, theo quy định của BLDS năm 2005 thì  di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết; do vậy mọi vấn đề liên quan tới di sản của người để lại di chúc phải thực hiện theo ý nguyện của người để lại di chúc.  Theo quy định tại khoản 5 Điều 648 BLDS năm 2005 thì người để lại di chúc có quyền chỉ định người quản lý di sản.

Mặt khác,  “Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc những trường hợp khác theo quy định của pháp luật” - trích khoản 3 Điều 45 Luật hôn nhân và gia đình năm 2000.

Theo đó, đối với trường hợp của bạn, ý nguyện của ông nội lúc qua đời thể hiện ở bản  di chúc là để cho cháu nội đích tôn 12 tuổi một ngôi nhà và giao cho người chú quản lý cho đến khi đứa cháu tròn 18 tuổi. Ông nội không có ý chỉ định cha của cháu quản lý phần tài sản của cháu . Như vậy, ông nội đã chỉ định chú là người quản lý phần di sản mà cháu đích tôn được thừa kế thì phải tuân theo ý nguyện của ông nội và cha của cháu không có quyền quản lý phần tài sản này.

Đăng tải các văn bản pháp luật liên quan:

>> Tải bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;

>> Tải: Luật hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10;

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê