Tôi có để 1 chiếc xe máy honda ở ngoài sân, cháu tôi vào không hỏi mượn và cũng không hỏi hạn gì rồi cháu tôi đem đi cắm ở quán cầm đồ. Bây giờ tôi hỏi cháu tôi thì cháu tôi đi cắm rồi và đã tiêu hết tiền rồi. Tôi xin hỏi bây giờ tôi có thể đòi lại cái xe máy đó được không đòi bằng cách nào và cơ quan nào sẽ giải quyết cho tôi. Rất mong công ty có thể giải quyết giúp tôi. Tôi xin cảm ơn.

Người gửi. N.T.C

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư Tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900 61 62

 

Trả lời:

Đối với câu hỏi của bạn công ty Luật Minh Khuê xin được hỗ trợ bạn trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý.

Bộ luật dân sự 2005

Bộ luật tố tụng dân sự 2004 sửa đổi bổ sung 2011

2. Nội dung trả lời:

Căn cứ điều 256 Bộ luật dân sự 2005

"Điều 256. Quyền đòi lại tài sản

Chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật đối với tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc quyền chiếm hữu hợp pháp của mình phải trả lại tài sản đó, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 247 của Bộ luật này. Trong trường hợp tài sản đang thuộc sự chiếm hữu của người chiếm hữu ngay tình thì áp dụng Điều 257 và Điều 258 của Bộ luật này."

Căn cứ điều 258 Bộ luật dân sự 2005.

"Điều 258. Quyền đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu hoặc bất động sản từ người chiếm hữu ngay tình

Chủ sở hữu được đòi lại động sản phải đăng ký quyền sở hữu và bất động sản, trừ trường hợp người thứ ba chiếm hữu ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa."

Như vậy bạn có quyền đòi lại tài sản của mình bằng việc khởi kiện ra tòa án để kiện đòi lại tài sản của mình.

Và việc cháu của bạn mang tài sản này đi cầm cố là trái với quy định của pháp luật và pháp luật sẽ tuyên bố hợp đồng này là vô hiệu vì căn cứ vào điều 326 Bộ Luật dân sự 2005 quy định như sau:

Điều 326. Cầm cố tài sản

Cầm cố tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự."

Căn cứ vào điều 4 Luậ tố tụng dân sự 2004 sửa đổi bổ sung 2011 quy định như sau:

" Điều 4. Quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức do Bộ luật này quy định có quyền khởi kiện vụ án dân sự, yêu cầu giải quyết việc dân sự tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình hoặc của người khác."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.