Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: thithuhuong  

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn Chia di sản thừa kế bằng quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi tới công ty. Vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005.

2. Nội dung phân tích:

Theo thông tin mà bạn cung cấp, mẹ bạn có một suất ruộng % theo chủ trương của Đảng và Bác Hồ. Như vậy suất ruộng này sẽ là tài sản của mẹ bạn và sẽ là di sản thừa kế sau khi mẹ bạn mất. Trước đây, suất ruộng này do các cậu – em của mẹ bạn quản lý. Nay mẹ bạn mất và các cậu muốn tách trả ruộng cho cháu – những người được hưởng thừa kế của mẹ bạn. Gia đình bạn có năm anh em. Vì vậy, cả năm anh em đều là đồng thừa kế - đồng chủ sở hữu đối với suất ruộng trên. 

Bạn không nói rõ là cậu của bạn “giao cho” bạn tức là giao cho bạn toàn quyền sở hữu suất ruộng hay giao cho bạn suất ruộng nêu trên để bạn chia lại cho các đồng thừa kế của mẹ bạn. Nếu là trường hợp thứ nhất, khi đó việc giao quyền sở hữu cho bạn mà không có sự đồng ý của bốn người em còn lại là không đúng quy định của pháp luật. Bởi căn cứ Khoản 1 Điều 223 Bộ luật Dân sự 2005: Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Diện tích ruộng cậu của bạn trao trả cho mẹ của bạn phải được chia đều cho năm anh em, cả năm anh em đều có quyền đối với suất ruộng này. Nếu bạn muốn được giao quyền sở hữu suất ruộng trên cho một mình bạn thì phải được sự đồng ý của bốn người em bạn. Điều này  có nghĩ là bốn người em của bạn phải thể hiện ý chí của mình là từ chối nhận phần di sản đó. Còn trong trường hợp thứ hai, cậu của bạn giao cho bạn suất ruộng trên để bạn chia lại cho các đồng thừa kế của mình. Khi đó, bạn sẽ đóng vai là người phân chia di sản. Tại Khoản 1 Điều 682 Bộ luật Dân sự 2005 quy định: Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thoả thuận cử ra. Mẹ bạn mất không để lại di chúc định đoạt suất ruộng trên. Chính vì vậy, việc cử người phân chia di sản chỉ được đặt ra nếu được sự thỏa thuận của những người thừa kế. Trong trường hợp này vẫn cần phải có sự đồng ý của bốn người em của bạn.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê