Vài năm trước ba cô Nhi đã qua đời trong tai nạn giao thông, từ lúc đó, cô Nhi là người duy nhất thừa hưởng tài sản của ba cô ấy. và cô Nhi đã có một đứa con trai 5 tuổi. vậy
1. Cái chết ba cô nhỉ có làm ảnh hưởng đến việc ngừng hoạt động của công ty hay kg, vì sao?
2. Cô Nhi có trở thành người sở hữu mới của công ty ba cô NHi , tài sao ?

Người hỏi: Hoàng Trinh

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật về thừa kế của Công ty luật Minh Khuê,

Luật sư tư vấn phân chia tài sản thừa kế chủ doanh nghiệp tư nhân

Tư vấn pháp luật về phân chia tài sản thừa kế, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm  2005

Luật doanh nghiệp năm 2014

Nội dung phân tích:

1. Điều 141 có quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

3. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.

Bản thân doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân gắn liền với quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân. Theo khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân cũng chính là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Vì thế, khi chủ doanh nghiệp chết đi, hoạt động của doanh nghiệp tư nhân sẽ bị chấm dứt. Những nghĩa vụ tài sản và các khoản nợ mà doanh nghiệp chưa thực hiện sẽ được đảm bảo bằng tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Trường hợp, cô Nhi muốn tiếp tục duy trì hoạt động của doanh nghiệp tư nhân, thì cô Nhi phải tiến hành đăng ký lại tương tự trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân được quy định tại Điều 145.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.