Trước khi gia đình tôi được giao đất kinh doanh thì khu này chưa có quy hoạch đất ở, chỉ là đất trồng lúa. Hiện tại khu vực này đã quy hoạch đất ở, đã đấu giá và giao hết đất cho các hộ. Hiện gia đình tôi muốn xin chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, thời hạn lâu dài thì có được không? Nếu

được thì cần các thủ tục gì?

Xin nhờ Luật sư tư vấn giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn!
Người gửi: quỳnh

Email: xuan...@gmail.com

chuyển-mục-đích-sử-dụng-đất

(Chuyển mục đích sử dụng đất - hình minh họa)

Trả lời:

(Câu hỏi đang cập nhật câu trả lời)