là con thứ 7/9 người con trong gia đình mà không có ý kiến của tôi và các thành viên khác trong gia đình. Như vậy có phù hợp không và tôi phải giải quyết sự việc trên như thế nào.

Xin trân trọng cám ơn.
Email: Dangchuc

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005

- Luật đất đai năm 2013

Trường hợp của bạn, để xác định được những đối tượng nào có quyền chuyển nhượng mảnh đất thì  trước hết phải xác định thửa đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của cha mẹ bạn hay thuộc quyền sở hữu chung của hộ gia đình.
 

Thứ nhất, đối với trường hợp thửa đất nêu trên thuộc quyền sở hữu của cha mẹ bạn (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho cha, mẹ bạn).
Căn cứ Khoản 1 Điều 167 Luật Đất đai 2013

Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

 Như vậy, cha mẹ bạn có quyền tặng cho thửa đất nêu trên cho em bạn.

Thứ hai, trường hợp thửa đất nêu trên là tài sản của hộ gia đình
Việc sang tên thửa đất cho bạn phải được sự đồng ý của tất cả các thành viên trong hộ gia đình từ 15 tuổi trở lên đồng ý theo Khoản 2 Điều 109 BLDS 2005

Điều 109. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của hộ gia đình

2. Việc định đoạt tài sản là tư liệu sản xuất, tài sản chung có giá trị lớn của hộ gia đình phải được các thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý; đối với các loại tài sản chung khác phải được đa số thành viên từ đủ mười lăm tuổi trở lên đồng ý.

Liên hệ sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi

CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ hoặc tư vấn luật: 1900 6162

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email:  Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Rất mong nhận được phục vụ Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty luật Minh Khuê