Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê. 

Có cần mở thừa kế để trả nợ ngân hàng ? 

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi số: 1900.6162

Trả lời

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự 2005;

2. Nội dung tư vấn:

Căn cứ điều 634 Bộ luật dân sự 2005 quy định về di sản thừa kế:

"Điều 634. Di sản

Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác".

Như vậy, ở đây xác định di sản của vợ anh sẽ bao gồm tài sản riêng của vợ anh, tài sản của vợ anh trong khối tài sản chung của hai vợ chồng. Phần tài sản của vợ anh đưa vào góp vốn kinh doanh nếu có.
Như vậy, trong khối tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia là hai phần và vợ chồng anh sẽ mỗi người một nữa. Khi vợ anh chết, nếu có di chúc thì vợ anh chỉ được định đoạt một nửa số tài sản chung của vợ chồng anh cho người mà vợ anh muốn để lại tài sản. Còn một nửa trong khối tài sản chung đấy sẽ thuộc về anh có quyền định đoạt. 
Theo như anh nói thì vợ chồng anh có một khoản nợ chung với ngân hàng, giờ đã đến hạn trả nợ, vậy theo nguyên tắc khoản nợ này sẽ được dùng tài sản chung của hai vợ chồng để trả. Giờ vợ anh mất thì nó vẫn sẽ được xác định là khoản nợ chung và vẫn sẽ dùng tài sản chung của hai vợ chồng để trả nợ. Theo quy định tại điều 637 bộ luật dân sự quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại:

"Điều 637. Thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thoả thuận của những người thừa kế.

3. Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

4. Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân".

Như vậy, đối chiếu với khoản 2 của điều 637 Bộ luật dân sự 2005  thì khi thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại sẽ không cần yêu cầu chia di sản thừa kế mà sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ xong rồi tiến hành chia di sản thừa kế dựa trên khối di sản còn lại sau khi thực hiện xong nghĩa vụ của người chết để lại. 
Do đó, khi anh dùng khối tài sản chung của vợ chồng để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng xong rồi mới yêu cầu chia thừa kế thì pháp luật sẽ tôn trọng cũng như không có quy định nào cấm rằng phải chia di sản thừa kế rồi mới thực hiện nghĩa vụ. Vấn đề này sẽ phụ thuộc vào sự thỏa thuận của các đồng thừa kế, những người kế theo di chúc hoặc theo pháp luật thỏa thuận.
Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi. Mọi vướng mắc vui lòng trao đổi trực tiếp với đội ngũ luật sư của Công ty qua số điện thoại tư vấn pháp luật trực tuyến: 1900.6162 để được hỗ trợ trực tiếp
Trân trọng ./.
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê