Em xin cảm ơn rất nhiều!!

Người gửi: Danh Thị Mỹ Ngọc

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn & bào chữa tại tòa án - Ảnh minh họa

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến Công ty. Về vấn đề của bạn, công ty xin giải đáp như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

- Hiến pháp năm 2013

Nội dung phân tích:

Trước hết bạn cần hiểu hai vấn đề cơ bản sau:

Thứ nhất, Về hệ thống pháp luật liên hiệp vương quốc anh: 

Hệ thống pháp luật anh là nguồn cội của dòng họ pháp luật common law. Theo đó, Nguồn luật của Anh gồm hai loại nguồn chính là luật thành văn và luật bất thành văn. Luật thành văn là các đạo luật do nghị viện và các văn bản phụ trợ do chính phủ ban hành. Luật bất thành văn gồm các tập quán phổ biến từ thời thượng cổ và các tập quán hay luật lệ địa phương

Thứ hai, về hiến pháp vương quốc anh:

Vương quốc anh không có hiến pháp thành văn như đa số các quốc gia khác. Những quy định thể hiện cơ bản của hiến pháp ở Anh có thể tìm thấy trong đặc quyền hoàng gia, trong một số truyền thống  và ở một số án lệ cũng như văn bản pháp luật do Nghị viện ban hành và gần đây còn nằm trong cả một số đạo luật của Liên minh châu âu. Magna Carta năm 1215 được coi là bản Hiến pháp đầu tiên của Anh, thừa nhận quyền con người, gồm bốn quyền năng chính: quyền bình đẳng trước công lý, quyền được Tòa án xét xử trước khi bị bỏ tù hoặc bị tước đoạt tài sản, Quyền không bị phạt tiền đến mức phá sản, quyền không bị tước đoạt kế sinh nhai. Hiện nay, một số đạo Luật quan trọng làm thành Hiến pháp Anh gồm Luật quyền con người 1689, Luật kế nghị ngai vàng năm 1701, Luật đình quyền giam giữ năm 1679, Luật hợp nhất với Scotland 1707 và gần đây là Luật Cộng đồng châu Âu năm 1972

Người Anh quan niệm pháp luật là đại lượng của công bằng, công lý, vì thế pháp luật được hiểu không những là những quy tắc bắt buộc thực hiện do các cơ quan nhà nước ban hành mà còn là những quy tắc do cuộc sống tạo lập nên, mặc dù trong pháp luật thành văn không tìm thấy. Quan niệm mềm dẻo về pháp luật cho phép người Anh thừa nhận các tập quán hiến pháp. Theo đó, tập quán hiến pháp là những quy tắc mang tính bắt buộc đối với một số hành vi chính trị được hình thành từ lâu trong đời sống chính trị.

Đó là đặc điểm sơ lược về hệ thống pháp luật nói chung và Hiến pháp Anh nói riêng.

 Về cơ chế bảo hiến ở Anh:

Do không có 1 văn bản Hiến pháp nhất định như các nước khác. Ở vì vậy, Ở Anh không có cơ chế bảo hiến.

Theo đó, Về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam:

Theo ông Đặng Văn Chiến - Phó Trưởng Ban công tác lập pháp thì:

" Hoạt động bảo hiến ở Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước coi trọng, bởi vì bảo vệ Hiến pháp, bảo đảm tính tối thượng của Hiến pháp trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội chính là bảo vệ đường lối của Đảng, góp phần bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội 

Gắn liền với sự ra đời của bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1946, hoạt động bảo vệ Hiến pháp tiếp tục được ghi nhận trong Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 với quy định cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống mọi hành vi vi phạm Hiến pháp và pháp luật.

Cụ thể hoá quy định của Hiến pháp1992, vấn đề giám sát và bảo vệ Hiến pháp được quy định trong nhiều đạo luật quan trọng như Luật Tổ chức Quốc hội (năm 2001), Luật hoạt động giám sát của Quốc hội (năm 2003), Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (năm 1996 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2002) và một số văn bản quy phạm pháp luật khác. Theo những quy định này, hoạt động giám sát và bảo vệ Hiến pháp ở Việt Nam về cơ bản gồm việc giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền trong việc thi hành Hiến pháp và pháp luật; giám sát văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế; giải thích Hiến pháp; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; v.v... Trách nhiệm giám sát và bảo vệ Hiến pháp được trao cho nhiều cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đó là cơ quan quyền lực nhà nước, Chủ tịch nước, các cơ quan hành chính, cơ quan tư pháp. Trong đó, với tư cách là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, có chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước, Quốc hội là trung tâm của thiết chế bảo hiến ở Việt Nam. Giám sát của Quốc hội mang tính quyền lực nhà nước, hướng tới mọi đối tượng, mọi chủ thể trong xã hội và bao trùm tất cả các lĩnh vực, các quan hệ xã hội thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiến pháp. Kết quả của hoạt động giám sát và bảo vệ Hiến pháp trong thời gian qua đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, bảo đảm để các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành phù hợp với Hiến pháp, thống nhất với hệ thống pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.Tuy nhiên, quá trình thực hiện cơ chế giám sát và bảo vệ Hiến pháp theo các quy định của pháp luật hiện hành vẫn còn tồn tại một số bất cập, hạn chế."

Như vậy, Hiện  nay theo quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành thì các cơ quan nhà nước đều có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp, nhưng chưa một cơ chế bảo vệ Hiến pháp thật sự. Việc thành lập Hội đồng bảo hiến - cơ quan độc lập bảo vệ hiến pháp đã được đưa ra khi soạn thảo dự thảo hiến pháp năm 2013 tuy nhiên do nhiều yếu tố mà việc thành lập cơ quan này không được tiến hành. Trong lời nói đầu của bản Hiến pháp năm 2013 đã nêu: " ... Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh." và khoản 2 Điều 119 cũng đã chỉ rõ:

" 2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp.

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định."
Bạn có thể tham khảo một số thông tin về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam trên website công ty Luật Minh Khuê  TẠI ĐÂY
Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn, xin đảm bảo tất cả những thông tin tư vấn hoàn toàn đúng theo tinh thần pháp luật. Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của bạn về vấn đề này và luôn sẵn sàng trao đổi những thông tin cần thiết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty tư vấn của chúng tôi