Sau khi thi hành xong, vấn đề đặt ra là: Bảo hiểm xã hội quận X có phải nộp phí thi hành án hay không? Căn cứ theo điều khoản nào? Xin cảm ơn! Gửi bởi: Nguyễn Tiến Huy.

.>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900 6162


Trả lời:

Điều 34 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án khi được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

1. Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động;

2. Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận;

3. Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi;

4. Số tiền hoặc giá trị tài sản theo các đơn yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương tối thiểu chung do nhà nước quy định;

5. Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trong trường hợp bạn hỏi, nội dung án tuyên: “Buộc công ty A có trách nhiệm thanh toán số tiền nợ bảo hiểm xã hội cho Bảo hiểm xã hội quận X là 300.000.000 đồng”, số tiền nêu trên là “tiền bảo hiểm xã hội”, do đó thuộc trường hợp người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Các văn bản liên quan:

>> Click tải luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê 

-----------------------------------------------
THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;