Em có qua văn phòng tư vấn BH tại huyện và họ nói trường hợp chị ấy được nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh (sẽ thanh toán chế độ 90 ngày lương cơ bản). Nhưng do chị ấy nghỉ trước nên tính chính xác là chị ấy sẽ phải đi làm từ ngày 1/4/2015..em thắc mắc là bên BH chỉ quy định là người nghỉ thai sản không được nghỉ trước quá 2 tháng. Mà trong văn bản thanh toán BH cho trường hợp con chết dưới 60 ngày tuổi là nghỉ 90 ngày kể từ ngày sinh. Vậy nếu 1 người nghỉ trước 2 tháng thì sinh. con sinh ra được 59 ngày thì chết (tổng người ta đã nghỉ 4 tháng) mà BH chỉ thanh toán 3 tháng thì 1 tháng còn lại ai thanh toán.

Người gửi: Khánh Vân

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục luật sư tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội của Công ty luật Minh Khuê,

Con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ hưởng chế độ thai sản như thế nào?

Luật sư tư vấn chế độ thai sản, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Cảm ơn chị đã gửi câu hỏi cho chúng tôi.

Vấn đề của chị chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006

Điều 31. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định sau đây:

a) Bốn tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b) Năm tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành; làm việc theo chế độ ba ca; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên hoặc là nữ quân nhân, nữ công an nhân dân;

c) Sáu tháng đối với lao động nữ là người tàn tật theo quy định của pháp luật về người tàn tật;

d) Trường hợp sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm ba mươi ngày.

2. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới sáu mươi ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc chín mươi ngày tính từ ngày sinh con; nếu con từ sáu mươi ngày tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc ba mươi ngày tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả cha và mẹ đều tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ bốn tháng tuổi.

4. Thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Theo quy định trên thì con dưới 60 ngày tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 90 ngày tính từ ngày sinh con.Tức là trong trường hợp trên, chị sẽ được nghỉ việc 90 ngày từ ngày chị sinh mà không phụ thuộc vào việc chị đã nghỉ trước sinh hơn 1 tháng.

Còn về mức hưởng chế độ thai sản được quy định như sau:

Điều 35. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Theo qui định tại Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH: Mức hưởng trợ cấp thai sản = 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc x số tháng nghỉ sinh con + trợ cấp 1 lần khi sinh con (bằng 02 tháng lương tối thiểu chung).

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật lao động - Công ty luật Minh Khuê