>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

 

Trả lời.

Trên thực tế không phải trường hợp nào người để lại di sản thừa kế cũng có điều kiện đến Ủy ban nhân dân hoặc phòng công chứng để chứng thực di chúc. Do vậy, để giải quyết vấn đề này, pháp luật về thừa kế đã quy định một số trường hợp đặc biệt mà việc chứng thực di chúc không nhất thiết phải thực hiện tại ủy ban hay phong công chứng. Cụ thể là:  

- Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực;

- Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó;

- Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó;

- Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị;

- Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó;

- Di chúc của người đang bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có xác nhận của người phụ trách cơ sở đó.

Với quy định trên, bố bạn có thể lập di chúc và đề nghị y bác sỹ của bệnh viện làm chứng vào di chúc và có xác nhận của người phụ trách bệnh viện (thông thường là trưởng khoa, phó giám đốc hoặc giám đốc) Di chúc này có giá trị pháp lý như di chúc được công chứng, chưng thực tại ủy ban, phòng công chứng.

Tham khảo: Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê