>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900 6162

 

2. Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

3. Có trình độ học vấn từ trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh.

4. Không có tiền án.

 Trân trọng./.

PHÒNG DOANH NGHIỆP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ
------------------------------------------------------------