Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Luật dân sự của công ty luật Minh Khuê!

Đổi họ của con sang họ của cha mẹ nuôi ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900 6162

Trả lời: