Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội (văn bản học: Bộ luật dân sự năm 2015)

2. Luật sư tư vấn:

Theo thông tin bạn cung cấp thì chúng tôi có thể hiểu rằng hợp đồng tặng cho giữa bố bạn và anh cả bạn là hợp đồng tặng cho có điều kiện; do hợp đồng bố bạn và anh cả bạn được lập từ năm 2016 nên pháp luật áp dụng đối với trường hợp này là Điều 470 Bộ luật Dân sự năm 2005:

Điều 470. Tặng cho tài sản có điều kiện

1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được trái pháp luật, đạo đức xã hội.

2. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

3. Trong trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại

Như vậy, có thể xác nhận nếu anh cả bạn không thực hiện đầy đủ điều kiện đã giao kết với bố bạn thì đương nhiên hợp đồng tặng cho không có giá trị, bố bạn có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên do bố bạn đã mất mà hai anh em bạn là người có quyền lợi được hưởng trong hợp đồng tặng cho giữa bố bạn và anh cả do đó có thể xác định nếu như anh cả bạn không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đã giao kết hai anh em bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan Toà án xem xét buộc anh cả trả lại đất để chia thừa kế.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Đòi lại tài sản trong trường hợp tặng cho có điều kiện ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162  để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê