Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2015 

2. Nội dung phân tích:

Về vấn đề bồi thường thiệt hại do tài sản , sức khỏe , tính mạng bị xâm phạm được quy định tại chương XX của bộ luật dân sự 2015 , theo đó chúng tôi xin tóm lược các khoản chi phí cần phải bồi thường khi một người có lỗi gây ra ta nạn giao thông khiến người bị hại bị thương hì người đó có nghĩa vụ bồi thường các khoản như sau : 

1. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm 

Bao gồm toàn bộ chi phí sửa chữa nếu tài sản bị hư hại , nếu tài sản không thể sửa chữa dược hoặc sửa chữ được nhưng mất tính năng , công dụng ban đầu thì phỏ bồi thường một khoản tiền tương ứng với vật đã bị hư hại.

2. Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm 

Theo đó, cách xác định mức bồi thường thiệt hại về sức khỏe được quy định tại khoản 1 Mục 2 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP:

"1.1. Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: Tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sỹ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo chỉ định của bác sỹ; các chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có) và các chi phí cho việc lắp chân giả, tay giả, mắt giả, mua xe lăn, xe đẩy, nạng chống và khắc phục thẩm mỹ… để hỗ trợ hoặc thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có). 

1.2. Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của . Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng do sức khỏe bị xâm phạm họ phải đi điều trị và do đó khoản thu nhập thực tế của họ bị mất hoặc bị giảm sút, thì họ được bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút đó. 

a) Thu nhập thực tế của người bị thiệt hại được xác định như sau: 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có thu nhập ổn định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động, thì căn cứ vào mức lương, tiền công của tháng liền kề trước khi người bị xâm phạm sức khỏe nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có làm việc và hàng tháng có thu nhập thực tế nhưng mức thu nhập của các tháng khác nhau, thì lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của tất cả các tháng) trước khi sức khỏe bị xâm phạm nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại có thu nhập thực tế, nhưng không ổn định và không thể xác định được, thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại. 

- Nếu trước khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại chưa làm việc và chưa có thu nhập thực tế thì không được bồi thường theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 609 BLDS. 

b) Xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại được thực hiện như sau: 

Bước một: Xác định thu nhập thực tế của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị có hay không. Nếu có thì tổng hợp số thu nhập là bao nhiêu. 

Bước hai: Lấy tổng số thu nhập thực tế mà người bị thiệt hại có được trong thời gian điều trị so sánh với thu nhập thực tế tương ứng được xác định theo hướng dẫn tại điểm a tiểu mục 1.2 này. Nếu không có khoản thu nhập thực tế nào của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị thì thu nhập thực tế của người bị thiệt hại bị mất; nếu thấp hơn thì khoản chênh lệch đó là thu nhập thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút; nếu bằng thì thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không bị mất. 

Ví dụ 1: A làm nghề sửa xe máy tự do. Thu nhập thực tế của A trước khi sức khỏe bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là một triệu đồng. Do sức khỏe bị xâm phạm, A phải điều trị nên không có khoản thu nhập nào. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của A bị mất. 

Ví dụ 2: B làm công cho một công ty trách nhiệm hữu hạn. Thu nhập thực tế của B trước khi sức khỏe bị xâm phạm là ổn định, trung bình mỗi tháng là 600 ngàn đồng. Do sức khỏe bị xâm phạm, B phải điều trị và trong thời gian điều trị công ty trả cho B 50% tiền lương là 300 ngàn đồng. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của B mỗi tháng bị giảm sút 300 ngàn đồng. 

Ví dụ 3: C là công chức có thu nhập hàng tháng ổn định 500 ngàn đồng. Do sức khỏe bị xâm phạm, C phải điều trị và trong thời gian điều trị cơ quan vẫn trả đủ các khoản thu nhập cho C. Trong trường hợp này thu nhập thực tế của C không bị mất. 

1.3. Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. 

a) Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí (nếu có) cho một trong những người chăm sóc cho người bị thiệt hại trong thời gian điều trị do cần thiết hoặc theo yêu cầu của cơ sở y tế. 

b) Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị được xác định như sau: 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có thu nhập thực tế ổn định từ tiền lương trong biên chế, tiền công từ hợp đồng lao động thì căn cứ vào mức lương, tiền công của tháng liền kề trước khi người đó phải đi chăm sóc người bị thiệt hại nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất. 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại có làm việc và hàng tháng có thu nhập ổn định, nhưng có mức thu nhập khác nhau thì lấy mức thu nhập trung bình của 6 tháng liền kề (nếu chưa đủ 6 tháng thì của tất cả các tháng) trước khi người đó phải đi chăm sóc người bị thiệt hại nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất. 

- Nếu người chăm sóc người bị thiệt hại không có việc làm hoặc có tháng làm việc, có tháng không và do đó không có thu nhập ổn định thì được hưởng tiền công chăm sóc bằng tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn tật tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú. 

- Nếu trong thời gian chăm sóc người bị thiệt hại, người chăm sóc vẫn được cơ quan, người sử dụng lao động trả lương, trả tiền công lao động theo quy định của pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội thì họ không bị mất thu nhập thực tế và do đó không được bồi thường. 

1.4. Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại. 

a) Chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại bao gồm: chi phí hợp lý hàng tháng cho việc nuôi dưỡng, điều trị người bị thiệt hại và chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại. 

b) Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại được tính bằng mức tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn tật tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú. Về nguyên tắc, chỉ tính bồi thường thiệt hại cho một người chăm sóc người bị thiệt hại do mất khả năng lao động. 

1.5. Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm. 

a) Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm được bồi thường cho chính người bị thiệt hại. 

b) Trong mọi trường hợp, khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Cần căn cứ vào hướng dẫn tại điểm b tiểu mục 1.1 mục 1 Phần I Nghị quyết này để xác định mức độ tổn thất về tinh thần của người bị thiệt hại. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp xã hội, sinh hoạt gia đình và cá nhân… 

c) Mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại trước hết do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được, thì mức bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường."

.

Xin chào luật sư.xin luật sư tư vấn giúp tôi trường hợp này.sáng ngày 29/9/2016 trên đường vợ tôi đi làm.bất chợt chiếc xe phía trước làm rơi 1 cái máy hàn.chuyên dùng cho việc hàn khung mái tôn,rơi ra đường,vợ tôi không chánh kịp lên đã đâm phải cái máy hàn đó.ph ương tiện của 2 bên đều bị công an thu dữ.trong quá trình làm việc thỏa thuận của 2 bên.người làm rơi đồ đã đồng ý trả tiền viện phí.mua thuốc.và lo lấy xe bị thu giữ ra,do vợ tôi được hưởng BHXH lên tiền viện và tiền thuốc chỉ hết 294 ngan vnđ.nhưng sau đó a kia lại nói chúng tôi phải tự lấy xe bị thu giữ ra.và không chịu bồi thường thêm về mặt sức khỏe.về tai nạn vợ tôi bị chấn thương phần mềm ở mặt.chân.và tay.xin luật sư giải đáp giùm vợ chồng tôi.và phải giải quyết như thế nào.xin chân thành cảm ơn

Trong trường hợp này , bạn có thể yêu cầu bên phí người gây tai nạn bồi thường cho bạn những khoản chi phí hơp lý nêu trên , trong trường hợp người này không tuân thủ thỏa thuận giữa hai bên đã giao kết trức đó bạn có thể gửi đơn yêu cầu cơ quan công an đang tiếp nhận và giải quyết vụ việc của bạn để được giải quyết.

Xin chào luật sư! Mong luật sư tư vấn giúp em một việc như sau: E đang lưu thông trên đường bằng xe mô tô thì bị vướng vào dây điện làm em ngã xuống đường, hậu quả em bị gãy xương đòn trái và năm chiếc xương sườn. Sợi dây điện có một đầu còn ở trên không trung, đầu kia không biết bị đứt từ lúc nào nhưng đã được nhân viên của công ty đến xử lý tạm bợ bằng cách buộc vào gốc cây ven đường. Phần ở giữa vẫn còn xà xuống lòng đường. Kéo căng hết cỡ phần dây điện xà xuống đường thì chính là điểm xe máy nằm trên mặt đường sau khi ngã. Với sự việc như vậy, công ty chủ quản của sợi dây có chịu trách nhiệm với hậu quả do sợi dây đó gây ra hay không? Xin cám ơn luật sư!

Bạn cần xác định xem lỗi để dây diện gây cản trở giao thông là của chủ thể nào ( của cá nhân sử dụng điện hay của công ty điện lực chưa xử lý ) lỗi thuộc về chủ thể naò thì chủ thể đó phải có trách nhiệm bồi thường cho bạn. 

Chào luật sư cho em hỏi tại nạn giao thông năm 2005 tới giờ đã hơn 10 năm sao chưa ai giải quyết bồi thường cho em em nghi nghờ người mà em Ủy thác đã ôm trọn tiền đó rồi vậy giờ em phải làm sao để tìm được hồ sơ và em còn có thể lật lại vụ án tai nạn đó không

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông đã lâu mà bạn vẫn chưa được bồi thường thì bạn có thể liện hệ trực tiếp với cơ quan công an đã xử lý vụ việc của bạn trước đây để tìm cách thức liên lạc cũng như địa chỉ của người đã gây tai nạn cho bạn , bạn có thể liên lạc trực tiếp với người này để ìm hiểu về việc người này đã bồi thường cho bạn chưa , nếu chưa bồi thường thì bạn có thể làm hồ sơ khởi kiện lên toàn án nhân dân cấp huyenj nơi người này cư trú để khởi kiện đòi bồi thường. Nếu người đó đã bồi thường rồi thì bạn sẽ gap trực tiếp người trước đây bạn đã ủy thác để giải quyết vụ việc. 

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900 6162  hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.