Xin chào Luật Minh Khuê! Tôi có vài thắc mắc cá nhân xin nhờ luật sư giúp giải đáp: Tôi là giáo viên trường THCS Võ Trường Toản, xã Văn Giáo (thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã về hưu tháng 4/2016. Từ trước đến nay tôi có hộ khẩu thường trú tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (vùng thuận lợi) Trước đây tôi được Sở GD&ĐT An Giang điều động tôi từ trường THPT-Tịnh Biên về Phòng GD&ĐT huyện Tịnh Biên-An Giang, sau đó tôi được PGĐ điều động, bổ nhiệm tôi là Phó hiệu trưởng trường THCS LH P, TT Nhà Bàng (vùng thuận lợi), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo QĐ số 057/QĐ-PGDĐT ngày 24/07/2007. Năm học sau, tôi được điều động là Phó Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh, xã Tân Lợi (vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo QĐ số 055/QĐ-PGDĐT ngày 19/05/2008, trong quyết định có ghi rõ: “thời gian giữ chức vụ là 05 năm (60 tháng)”. Tôi công tác trường THCS Phan Chu Trinh được 2 năm học, PGĐ huyện Tịnh Biên lại điều động tôi về trường THCS Võ Trường Toản, xã Văn Giáo (cũng là vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo QĐ số 44/QĐ-PGDĐT ngày 23/07/2010. Tôi công tác tại trường THCS Võ Trường Toản liên tục đến 4/2016 tôi về hưu.

Như vậy, tính từ lúc tôi được điều động từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK là trường THCS Lê Hồng Phong,TT Nhà Bàng (vùng thuận lợi) đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK từ tháng 6/2008 đến tháng 05/2013 (đã được 05 năm). Tôi Xin phép được hỏi :

1/- Trong 02 Nghị định của Chính phủ: NĐ 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 “ về chính sách đối với nhà giáo…” NĐ 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 “ về chính sách cán bộ,công chức,viên chức…” Chúng tôi là giáo viên cũng là công chức, viên chức… như vậy chúng tôi có được hưởng chính sách của cả 02 Nghị định không ? Bởi vì từ tháng 6/2008 đến tháng 12/2010 tôi được nhận theo lương hàng tháng chế độ phụ cấp ưu đãi và phụ cấp thu hút của NĐ 61; nhưng từ tháng 01/2011 chúng tôi không được nhận theo lương nữa, mãi đến tháng 4/2014 và năm 2015 chúng tôi được truy lãnh 2 đợt,nhưng trong bảng nhận tiền truy lãnh lại ghi là chế độ theo NĐ 116, tôi thiết nghĩ đó là chế độ phụ cấp của NĐ 61, trong 02 danh sách nhận tiền trong đó:

01- danh sách nhận tiền PC ưu đãi 40%,vì theo bảng lương hàng tháng chúng tôi đã nhận rồi 30% của QĐ 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 "Về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập” (do đó trong danh sách truy lãnh chúng tôi chỉ còn nhận 40%).

02- danh sách nhận tiền PC thu hút 70%. Như vậy, tôi nghĩ 02 danh sách truy lãnh trên là của NĐ 61. Kể từ tháng 06/2013 tôi không còn nhận truy lãnh PC thu hút theo NĐ 61 nữa (đã đủ 05 năm). Vì NĐ 116 chỉ có phụ cấp thu hút và phụ cấp công tác lâu năm? Vì thế tôi vẫn còn thắc mắc là phải chăng chúng tôi là những giáo viên được nhận các chế độ của 02 Nghị định: NĐ 61 và NĐ 116 ?

2/-Căn cứ vào thời gian luân chuyển, điều động của tôi từ vùng thuận lợi (trường THCS Lê Hồng Phong,TT Nhà Bàng) về vùng ĐBKK (trường THCS Phan Chu Trinh) trong quyết định có ghi rõ: “ thời gian giữ chức vụ là 05 năm (60 tháng)”. Như vậy, đây có được công nhận là có thời hạn luân chuyển như trong thông tư liên tịch Số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, ngày 19/09/2013 đã nêu: “Việc xác định đối tượng thuộc diện luân chuyển có thời hạn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp quy định tại Nghị định số 19/2013/NĐ-CP căn cứ vào thời hạn luân chuyển ghi trong quyết định của cơ quan có thẩm quyền”. Tóm lại, trong trường hợp của tôi có được tiếp tục hưởng phụ cấp thu hút của Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 không? Sau khi đã hết thời hạn 05 năm (tháng 5/2013) nhưng tôi vẫn còn công tác tại vùng ĐBKK (trường THCS Võ Trường Toản, xã Văn Giáo) đến ngày về hưu tháng 4/2016, như thông tư liên tịch Số: 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 19/09/2013 cũng đã nêu: “Điều 2. Hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP 1. Tính từ ngày 15 tháng 4 năm 2013 (ngày Nghị định số 19/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành), nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là 3 năm đối với nữ và 5 năm đối với nam nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% hệ số lương của bậc theo chức danh nghề nghiệp hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và thôi hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định số 116/2010/NĐ-CP).”

Xin chân thành cảm ơn.!!!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụctư vấn luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn luật lao động gọi: 1900.6162

 

 

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

 

I. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

II. Nội dung phân tích

1. Hưởng phụ cấp thu hút ở cả hai nghị định: Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

Điều 8 Nghị định số 61/2006/NĐ-CP quy định về phụ cấp thu hút như sau:

"Điều 8. Phụ cấp thu hút

1. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút của các đối tượng được xác định như sau:

a) Tính từ ngày nhận quyết định đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được điều động đến sau khi Nghị định này có hiệu lực;

b) Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2001 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

c) Tính từ ngày được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2001 của Chính phủ đối với các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại Nghị định số 35/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 07 năm 2001 của Chính phủ."

Theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định các đối tượng được áp dụng, bao gồm:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."

Tại Điều 4 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định về mức phụ cấp thu hút như sau:

"Điều 4. Phụ cấp thu hút

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

2. Thời gian hưởng phụ cấp thu hút là thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm. Thời điểm tính hưởng phụ cấp thu hút được quy định như sau:

a) Nếu đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành;

b) Nếu đến công tác sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tính hưởng phụ cấp thu hút kể từ ngày có quyết định của cơ quan có thẩm quyền."

Theo quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn đã được hưởng 60 tháng sau khi có Quyết định TÁI THU HÚT cho những trường hợp từ chuyển từ vùng thuận lợi đến vẫn được hưởng thu hút trở lại, tức là bạn đã được hưởng hết 5 năm phụ cấp thu hút trong khoảng thời gian bạn công tác.  Như vậy, đã hưởng hết 5 năm thì bạn không được hưởng nữa.

Tính từ lúc bạn được điều động từ cơ sở giáo dục không ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK là trường THCS Lê Hồng Phong,TT Nhà Bàng (vùng thuận lợi) đến cơ sở giáo dục ở vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK từ tháng 6/2008 đến tháng 05/2013 (đã được 05 năm). 

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP quy định các đối tượng áp dụng (tức đối tượng được hưởng chính sách khi công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn):

"1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành."

Như vậy, vì bạn là Phó hiệu trưởng nên bạn là viên chức và được luân chuyển đến công tác tại vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK từ tháng 6/2008 đến tháng 05/2013 (đã được 05 năm) nên bạn sẽ được hưởng các chế độ theo chính sách của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP và Nghị định số 61/2006/NĐ-CP như bình thường. Thời gian hưởng phụ cấp này là thời gian làm việc thực tế ở vùng này nên chế độ hưởng của bạn được tính kể từ khi bạn bắt đầu nhận công tác luân chuyển lại về công tác tại xã và có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Hưởng chế độ phụ cấp thu hút của Nghị định 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013

Từ trước đến nay bạn có hộ khẩu thường trú tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang (vùng thuận lợi). Tức là nơi ở của bạn là vùng thuận lợi.

Năm 2008 bạn được điều động là Phó Hiệu trưởng trường THCS Phan Chu Trinh, xã Tân Lợi (vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo QĐ số 055/QĐ-PGDĐT ngày 19/05/2008, trong quyết định có ghi rõ: “thời gian giữ chức vụ là 05 năm (60 tháng)”. Bạn công tác trường THCS Phan Chu Trinh được 2 năm học, PGĐ huyện Tịnh Biên lại điều động tôi về trường THCS Võ Trường Toản, xã Văn Giáo (cũng là vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang theo QĐ số 44/QĐ-PGDĐT ngày 23/07/2010. liên tục đến 4/2016 bạn về hưu. Tức là thời gian bạn giữ chức vụ đến năm 2013 và từ năm 2013 đến tháng 4/2016, bạn vẫn công tác tại vùng có điều kiện KT-XH ĐBKK. Điều này đồng nghĩa với việc bạn đã được cơ quản lý giáo dục có thẩm quyền sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi làm việc cuối cùng. Nhưng nơi làm viêc cuối cùng của bạn lại là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 31/2006/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP mặc dù trước đây bạn đã được hưởng các chế độ chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP trong thời gian bạn công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, trường hợp của bạn vẫn được hưởng phụ cấp thu hút dựa theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 61/2010/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 19/2013/NĐ-CP: "Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục (thuộc địa phương hoặc từ địa phương khác đến) được điều động đến công tác hoặc hiện đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)." mà không phải dựa theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 19/2013/NĐ-CP:

2. Bổ sung Khoản 3 Điều 8 như sau:

“Điều 8. Phụ cấp thu hút

3. Tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền chưa sắp xếp, luân chuyển công tác trở về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi luân chuyển đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tê - xã hội đặc biệt khó khăn thì tiếp tục được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), nhưng thôi không hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Điều 5 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (sau đây gọi chung là Nghị định 116/2010/NĐ-CP).”

Ngoài ra khi nghỉ hưu bạn còn được hưởng chính sách trợ cấp một lần:

"Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013.

2. Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài việc được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định 61/2006/NĐ-CP và quy định tại Nghị định này còn được hưởng chính sách trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu và được thanh toán tiền tàu, xe trong thời gian làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đi và về thăm gia đình theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 116/2010/NĐ-CP.

3. Nghị định này bãi bỏ Khoản 2 Điều 2, Khoản 3 Điều 9 và Điều 10 của Nghị định 61/2006/NĐ-CP./."

 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.                                  

Bộ phận tư vấn luật Lao động.