>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

 

 

Trả lời:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Đối với một số thắc mắc của bạn, tôi xin trả lời như sau :

1. Cơ sở pháp lý :

- Bộ luật dân sự 2005 

- Luật Hôn nhân và gia đình 2014 

2. Nội dung trả lời:

Theo BLDS 2005, ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền (Điều 581 và Điều 582 BLDS 2005).

Điều 24 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: 

1. Việc đại diện giữa vợ và chồng trong xác lập, thực hiện, chấm dứt giao dịch được xác định theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan.

2. Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng.

Vậy chồng bạn có thể ủy quyền cho bạn kí các giấy tờ liên quan nhưng phải có giấy ủy quyền có chữ kí của chồng bạn, được công chứng tại cơ quan có thẩm quyền.

Các giấy tờ cần cung cấp :

1. Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của cả vợ và chồng.

2. Hộ khẩu của cả vợ và chồng.

3. Giấy tờ chứng minh quan hệ hôn nhân.

4. Hợp đồng uỷ quyền hoặc Giấy ủy quyền.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê