Theo quy định tại Điều 4 Luật Giáo dục năm 2005 thì Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên. Điều 44 Luật này quy định về mục đích của giáo dục thường xuyên là “giúp mọi người vừa làm vừa học, học liên tục, học suốt đời nhằm hoàn thiện nhân cách, mở rộng hiểu biết, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để cải thiện chất lượng cuộc sống, tìm việc làm, tự tạo việc làm và thích nghi với đời sống xã hội”.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900 6162

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên được tổ chức tại cấp tỉnh và cấp huyện.

Theo quy định tại Điều 29 Luật Nghĩa vụ Quân sự (đã được sửa đổi, bổ sung ngày 14/6/2005) thì những công dân sau đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình:

a) Chưa đủ sức khoẻ phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khoẻ;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động;

c) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ;

d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong đang làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn; cán bộ, công chức, viên chức được điều động đến làm việc ở những vùng này;

đ) Đang nghiên cứu công trình khoa học cấp Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hoặc người có chức vụ tương đương chứng nhận;

e) Đang học ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học do Chính phủ quy định;

g) Đi xây dựng vùng kinh tế mới trong ba năm đầu.

Hướng dẫn điểm e Điều 29 nêu trên, Điều 3 Nghị định số 38/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/03/2007 và điểm b khoản 1 Mục II Thông tư 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT ngày 07/08/2007 của Bộ Quốc phòng và Bộ Giáo dục và Đào tạo thì những người đang theo học một trong các trường dưới đây được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình:

a) Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học;

b) Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề;

c) Trường cao đẳng, đại học;

d) Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Như vậy, đối chiếu với các quy định trên thì mặc dù Trung tâm giáo dục thường xuyên là cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân nhưng người học thuộc cơ sở này lại không thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ thời bình.

Do vậy, đối với trường hợp của em bạn thì việc Ban chỉ huy quân sự có giấy gọi nhập ngũ khi em bạn đang theo học tại Trung tâm giáo dục thường xuyên là không trái với các quy định của pháp luật.