Từ đó đến nay, xã vẫn không giải quyết cho gia đình tôi vì đang tranh chấp như vậy nên nhà tôi không làm được sổ đỏ. Vậy tôi xin được hỏi mảnh đất nhà tôi đang ở mà không có sổ đỏ có hợp pháp hay không? Đang tranh chấp như vậy gia đình tôi không làm sổ đỏ có sao không? Sau này chính quyền có quyền thu hồi mảnh đất của gia đình tôi hay không? Và bố tôi đã làm di chúc thừa kế tài sản đất gắn liền với nhà ở cho tôi có chứng nhận của xã vậy di chúc bố tôi lập sau này có được pháp luật hay tòa án công nhận là di chúc hợp pháp hay không? Xin cám ơn.

Người gửi: Đ.L

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn luật dân sựcủa Công ty Luật Minh Khuê.

công nhận di chúc

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi:1900.6162

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013

Bộ luật dân sự 2005

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau :

1. Về việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất của gia đình bạn và việc thu hồi đất

Do gia đình bạn không có giấy tờ về đất đai mà chỉ có trên bản đồ 1924 ở trên xã nên mảnh đất của gia đình bạn cần phải đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 101 luật đất đai 2013 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ)

Theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013 về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất:

Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Theo như quy định trên, mảnh đất của gia đình bạn sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì mảnh đất này đang có tranh chấp. Tuy mảnh đất của gia đình bạn không đủ điều kiện để được cấp sổ đỏ, nhưng do gia đình bạn đã ở trên mảnh đất này một thời gian dài, ổn định nên việc gia đình bạn có thể ở trên mảnh đất này mặc dù mảnh đất đó không đủ điều kiện cấp sổ đỏ.

Căn cứ vào quy định tại các điều 62, 62, 63, 64, 65 luật đất đai 2013 về các căn cứ thu hồi đất thì việc mảnh đất gia đình bạn đang sống và có tranh chấp sẽ không thuộc các trường hợp thu hồi đất.

2. Về di chúc của bố bạn

Theo quyền thừa kế được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Nếu tài sản để thừa kế là quyền sử dụng đất thì người lập di chúc bên cạnh việc phải tuân thủ các quy định của Bộ luật Dân sự về thừa kế còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đất đai.

Cụ thể, Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2014) cho phép người sử dụng đất được để lại thừa kế quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời thửa đất đó cũng phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

- Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, với những quy nêu trên,do mảnh đất của gia đình bạn đang  có tranh chấp nên bố bạn sẽ  không  có quyền lập di chúc để định đoạt thửa đất đó cho người thừa kế là bạn. Và như vậy, Tòa án và pháp luật sẽ không công nhận về tính hợp pháp của di chúc mà bố bạn lập.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ