Luật sư cho tôi hỏi:

1. Đối với khoản nợ cá nhân: Tháng 8 năm 2011 tôi có cho người quen vay 200 triệu đồng (không có giấy tờ gì cả) với lời hứa là sẽ trả sau nửa tháng nhưng qua 1 năm bên vay vẫn không thực hiện việc trả nợ cho tôi. Căn cứ vào tình hình trên đến tháng 8/2012 tôi đã yêu cầu bên vay viết giấy nhận số nợ trên. Từ đó cho đến nay tôi đã rất nhiều lần đòi nợ nhưng bên vay vẫn cứ khất lần mà chưa trả một đồng nào (tôi có giấy nhận nợ gốc và các cuộc ghi âm điện thoại đòi nợ). Vậy tôi muốn hỏi đối với trường hợp này tôi nên làm gì? Nếu khởi kiện thì tôi có thể nhờ sự giúp đỡ của Luật sư (từ việc tư vấn cho đến việc trực tiếp thay mặt tôi tại tòa án) được không?

2. Đối với các khoản công nợ của Công ty: Đơn vị chúng tôi có rất nhiều khoản công nợ phải thu, chúng tôi muốn quý Công ty tư vấn các thủ tục pháp lý (hoặc tranh tụng tại tòa) khi khởi kiện đòi nợ thì liên hệ với bộ phận nào? Phí dịch vụ?... Mong sớm nhận được hồi âm. Trân trọng!

Người gửi: V.L

>> Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sư năm 2005 

"Điều 142.  Đại diện theo ủy quyền

1. Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

2. Hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản.

Điều 143. Người đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể ủy quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Ðiều 581. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định."

Cũng tại điều 153, Bộ luật dân sư năm 2005: 

Điều 153. Đại diện theo ủy quyền

1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự

2. Thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền trong xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

3. Pháp nhân là người đại diện theo ủy quyền nếu được cá nhân hoặc pháp nhân khác ủy quyền.

Điều 586. Hợp đồng ủy quyền

Hợp đồng uỷ quyền là hợp đồng, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Như vậy, pháp luật cho phép được đại diện theo ủy quyền trong giao dịch dân sự. Bạn chỉ cần chứng minh mình có quyền trong vụ kiện dân sự trên.

Mẫu giấy ủy quyền bạn có thể tham khảo: Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng  hoặc các loại giấy ủy quyền khác 

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.