Cảm ơn Quý công ty.

Người gửi: bao khanh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900 6162

 

Trả lời:

Ý kiến thứ nhất:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục của chúng tôi! Tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo quy định tại Điều 48 Luật thương mại năm 2005 thì bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện những công việc của người đại diện theo pháp luật của công ty. Việc chỉ định người đại diện theo uỷ quyền phải bằng văn bản, sau đó phải thông báo đến công ty và gưi cho cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định.  Các nội dung chủ yếu được gửi để thông báo cho cơ quan đăng kí kinh doanh như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

- Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;    

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền được chỉ định;

- Thời hạn uỷ quyền;    

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên.

 

Ý kiến thứ hai:

Chào Bạn!Đối với câu hỏi của bạn, Tôi xin được tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lí.

Luật Doanh nghiệp năm 2005;.

Bộ luật Dân sự năm 2005;

Nội dung tư vấn.

Theo quy định tại Điều 143 của Bộ luật dân sự về người đại diện theo ủy quyền là:

1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường họp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Trong trường hợp của bạn, vì lí do sức khỏe, bạn muốn ủy quyền cho một người khác thực hiện quyền điều hành công ty TNHH nhiều thành viên mà hiện nay bạn nắm giữ 40% vốn góp. Căn cứ vào điều 143 Bộ Luật dân sự 2005, bạn có thể ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn trong Công ty trách nhiệm hữu hạn. Việc ủy quyền bạn nên lập Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền tại phòng công chứng, trong Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền bạn ghi rõ thời hạn là 2 năm.

Mặt khác, Luật Doanh nghiệp cũng quy định rất cụ thể và rõ ràng về điều kiện và thủ tục đại diện theo ủy quyền tại Điều 48 như sau:

* Thủ tục ủy quyền:

1. Việc chỉ định người đại diện theo uỷ quyền phải bằng văn bản, được thông báo đến công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chỉ định. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh;

b) Tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền được chỉ định;

d) Thời hạn uỷ quyền;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của thành viên, của người đại diện theo uỷ quyền của thành viên.

Việc thay thế người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản cho công ty và cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày quyết định và có hiệu lực kể từ ngày công ty nhận được thông báo.

* Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện ủy quyền:

2. Người đại diện theo uỷ quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Đủ năng lực hành vi dân sự;

b) Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của công ty;

d) Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp hay cổ phần sở hữu nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ thì vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ không được cử làm người đại diện theo uỷ quyền tại công ty con.

* Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền.

3. Người đại diện theo uỷ quyền nhân danh thành viên thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của thành viên đối với người đại diện theo uỷ quyền của mình trong việc thực hiện các quyền thành viên thông qua Hội đồng thành viên đều không có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba.

4. Người đại diện theo uỷ quyền có nghĩa vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng thành viên; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ tối đa lợi ích hợp pháp của thành viên và công ty.

5. Người đại diện theo uỷ quyền có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp được uỷ quyền.

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Công ty chúng tôi, Chúc bạn sức khỏe!
Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

------------------------------------------------------