Doanh nghiệp tư nhân Lão Hạc là 1 doanh nghiệp ngành nghề xây dựng. Ngày 01/01/2006 Vũ Đại ký với Lão Hạc 1 hợp đồng bán 100.000 viên gạch. Hợp đồng có đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật, trừ điều khoản về giá không thấy các bên quy định. Ngày 15/01/2006, Vũ Đại chuyển hàng đến Lão Hạc từ chối nhận hàng với lý do hợp đồng chưa hình thành do chưa có điều khoản về giá là 1 trong những điều khoản chủ yếu của hợp đồng
Vũ Đại khởi kiện Lão Hạc ra tòa án - Tòa án sẽ xử lý vụ việc này như thế nào theo quy định của pháp luật?

Người gửi: Bui Hung

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900 6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chuyên mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Để giúp các bên có cơ sở để thực hiện hợp đồng hoặc cơ quan có thẩm quyền có cơ sở giải quyết tranh chấp phát sinh khi ký kết hợp đồng thương mại trong trường hợp không thỏa thuận hoặc không thỏa thuận rõ về giá thì Bộ Luật dân sự năm 2005 và trực tiếp là Luật thương mại thương mại năm 2005 đã quy định về trường hợp này như sau:

Bộ luật dân sự năm 2005 ( Điều 412) quy định: “ Trong trường hợp thỏa thuận mức giá hoặc phương thức xác định giá không rõ ràng thì giá của tài sản được căn cứ vào giá thị trường tại địa điểm và thời điểm giao kết”.

Luật thương mại năm 2005 ( Điều 52 )  cũng quy định “ Trường hợp không có thỏa thuận về giá hàng hóa, không có thỏa thuận về phương thức xác định giá và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá của hàng hóa được xác định theo giá của loại hàng hóa đó trong các điều kiện tương tự về phương thức giao hàng, thời điểm thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng tới giá cả.

Như vậy, đối với trường hợp trên, cơ quan có thẩm quyền ( Tòa án ) sẽ dựa vào giá của loại gạch đó trên thị trường tại thời điểm ký hợp đồng để làm cơ sở xử lý vụ việc trên.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê

-----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;