Vì HĐ này do phó GĐ Công ty A không có giấy ủy quyền của GĐ. Công ty T gửi công văn phản đối việc HĐ bị vô hiệu của công ty A, vì trước khi ký HĐ số 01/HĐ, công TH đã chấp thuận (qua điện thoại) để bà Trà ký HĐ. Câu hỏi: Yêu cầu của công ty T có căn cứ hợp pháp để được chấp nhận không?"

Người gửi: H.K

>> Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900 61612

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005. 

2. Nội dung phân tích:

Khoản 1 điều 145 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện  

1. Giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, trừ trường hợp người đại diện hoặc người được đại diện đồng ý. Người đã giao dịch với người không có quyền đại diện phải thông báo cho người được đại diện hoặc người đại diện của người đó để trả lời trong thời hạn ấn định; nếu hết thời hạn này mà không trả lời thì giao dịch đó không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ đối với người được đại diện, nhưng người không có quyền đại diện vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với người đã giao dịch với mình, trừ trường hợp người đã giao dịch biết hoặc phải biết về việc không có quyền đại diện."

Trong trường hợp này, nếu công ty T chứng minh được việc ông TH đã chấp thuận qua điện thoại cho bà A ký hợp đồng thì yêu cầu phản đối hợp đồng vô hiệu của công ty T chấp thuận.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê