Thưa luật sư, Trường hợp của tôi như sau: Tôi tham gia đóng BHXH từ tháng 8-2010 đến tháng 11-2013 tôi nghỉ việc tại công ty và tạm dừng đóng BHXH. Hiện nay tôi đang mang thai hơn 5 tháng và dự kiến sinh tháng 5-2015 (còn 4 tháng nữa) . Vậy nếu bây giờ tôi tiếp tục tham gia BHXh thì đến lúc sinh con tôi có được hưởng chế độ thai sản không thưa luật sư. Tôi cảm ơn.

KH: Thu Hiền

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục hỏi đáp pháp luậtcủa Công ty Luật Minh Khuê.

Chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi, câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006;

Nghị định 152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc;

Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

 Nội dung tư vấn:

- Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại điều 28 luật BHXH:

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;

d) Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện các biện pháp triệt sản.

2. Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.  

- Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH quy định tại khoản 1 mục II về điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

“Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 Bạn ngừng đóng bảo hiểm từ 11/2013 đến lúc bạn sinh là 5/2015 (18 tháng không đóng bảo hiểm), như vậy trước khi sinh bạn đã không đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh. Bạn không đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản ttheo quy định của pháp luật.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT – CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ