Tôi muốn lập một di chúc cá nhân đề nghị hiến tặng toàn bộ số tiền thừa hưởng của tôi cho quỹ bảo tồn hiên nhiên ở nước ngoài. Vậy cho tôi hỏi, chi phí và thủ tục để thực hiện là như thế nào. Và giả sử khi tôi mất đi thì ai sẽ là người giữ những giấy tờ của tôi để biết mà đảm bảo mọi việc được thực hiện đúng? Tôi muốn mọi thông tin trao đổi phải được giữ kín và đảm bảo bí mật. Xin cảm ơn!

Người gửi: Linh Nguyen

Câu hỏi được biên tập từchuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn pháp luật dân sự, hình sự, hành chính. Gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005 

Nội dung phân tích:

1. Trường hợp, cha mẹ của bạn mất có để lại di chúc thì di sản thừa kế sẽ được chia theo di chúc. Theo quy định tại Điều 684 về phân chia di sản theo di chúc thì:

1. Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Trong trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu huỷ do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.

3. Trong trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Theo đó, căn nhà và mảnh đất sẽ được chia đôi cho 2 người con. Về tiền mặt trong ngân hàng, mẹ bạn có viết di chúc chỉ định chia thế nào thì số tiền đó sẽ được chia theo di chúc.

2. Trường hợp bạn muốn hiến toàn bộ di sản mà bạn được thừa kế cho quỹ bảo tồn thiên nhiên ở nước ngoài.

Sau khi đã nhận được di sản thừa kế do bố mẹ bạn để lại, bạn có thể lập một di chúc khác hiến toàn bộ di sản mà bạn thừa kế do quỹ bảo tồn thiên nhiên ở nước ngoài.

Di chúc này cần được lập thành văn bản với nội dung cụ thể được quy định tại Điều 653 BLDS. Bạn có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc. Trong di chúc bạn có thể chỉ định người quản lý di sản. Người quản lý di sản có các quyền và nghĩa vụ cụ thể theo quy định tại Điều 639 và Điều 640 BLDS.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.