Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cư trú năm 2006

Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013 

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Luật cư trú 2006 thì khi tiến hành thủ tục tách sổ hộ khẩu, bạn chỉ cần tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật mà pháp luật không yêu cầu phải đóng lệ phí trong trường hợp này. Cụ thể việc tách sổ hộ khẩu được quy định như sau:

"Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Do đó, với trường hợp của bạn, bạn cần hỏi rõ lại công an xã để họ giải thích cho bạn cụ thể hơn về khoản lệ phí 200000 đồng mà họ thu của bạn bởi lẽ với thủ tục tách sổ hộ khẩu, bạn không phải nộp lệ phí. Quy định mà chúng tôi đã nêu về việc tách hộ khẩu không yêu cầu người thực hiện phải thực hiện nghĩa vụ tài chính trong trường hợp này.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê