Nhưng vài ngày sau trong lúc xếp hàng mua thuốc ở bệnh viện, tôi bị móc túi và mất luôn tờ giấy cầm đồ trong bóp, giờ tôi muốn chuộc lại điện thoại được không? Bằng cách nào ạ? Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.
Kính thư
Người gửi: TN

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội.

2. Nội dung trả lời

Căn cứ Điều 327 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 327. Hình thức cầm cố tài sản

Việc cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính.”

Căn cứ Điều 340 Bộ luật dân sự năm 2005:

“Điều 340. Trả lại tài sản cầm cố

Khi việc cầm cố tài sản chấm dứt theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 339 của Bộ luật này thì tài sản cầm cố, giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu được trả lại cho bên cầm cố. Hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản cầm cố cũng được trả lại cho bên cầm cố, nếu không có thoả thuận khác.”

Như vậy trong trường hợp này thì do giao dịch giữa bạn và người nhận cầm cố được ký kết dưới hình thức văn bản giữa các bên nên khi bạn mất giấy tờ trên thì bạn có thể thỏa thuận với người nhận cầm cố . Nếu họ không đồng ý thì bạn có thể nộp đơn khởi kiện ra tòa kèm theo chứng cứ kiên quan tới giao dịch trên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê