1. Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Thưa Luật sư, cho tôi hỏi tôi muốn viết một văn bản từ chối nhận di sản mà tôi không biết phải viết như thế nào cho đúng ? Mong Luật sư tư vấn cho tôi, cám ơn Luật sư.

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản mới nhất 2018

Luật sư tư vấn luật Dân sự từ chối nhận di sản, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại Bộ Luật dân sự 2015 và các văn bản hướng dẫn luật dân sự hiện nay, Luật Minh Khuê giới thiệu mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế mới nhất hiện nay:

>> Tải ngay: Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ........... Tỉnh/Thành phố

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ......./......./...........

Chứng minh nhân dân số: .................. cấp ngày ....../......./...... tại .......

Hộ khẩu thường trú : ..............................................................................

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chỳc cú công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật)

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

của ông(bà) ................................ chết ngày ...../....../........ theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân .......................... cấp ngày ...../....../.........

Di sản mà tôi được thừa kế là: ............................................................

..............................................................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Mẫu giấy từ chối nhận di sản thừa kế

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu Giấy từ chối nhận di sản để quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tiễn, thông tin tư vấn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ trực tiếp:

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

-----------------------------------------------------------------------------

Giấy từ chối nhận di sản thừa kế bản chất còn được gọi trên thực tế là đơn từ chối nhận di sản thừa kế, là văn bản do người có quyền thừa kế xác lập thể hiện nguyện vọng, nhu cầu của mình với khối tài sản được thừa kế, trước đây các văn phòng công chứng thường đưa ra mẫu đơn này để khách hàng tự nguyện soạn thảo và dùng để lưu hồ sơ, Luật Minh Khuê giới thiệu để quý khách hàng cùng tham khảo:

>> Tải ngay: Mẫu giấy/đơn từ chối nhận di sản thừa kế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

_______________

GIẤY TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN[1][58]

Hôm nay, vào lúc..... giờ......phút......,ngày........tháng......năm......(Ngày.....tháng....... năm.......), tại Phòng Công chứng số ....... thành phố Hồ Chí Minh, trước mặt Ông (Bà):......... Công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh,

Tôi ký tên dưới đây:

Họ và tên :...........................................................................

Ngày, tháng, năm sinh :...........................................................................

Chứng minh nhân dân số: .............................. do:.......................................

Cấp ngày…………………tháng............................ năm........................................

Địa chỉ thường trú :............................................................................

Là người được thừa kế theo di chúc (hoặc theo pháp luật)

của Ông (Bà) : .......................................... chết ngày:.................

Và Ông (Bà) : ....................................... chết ngày:....................

Ông (Bà):...........................................................................................................

có để lại di sản là:

Nay tôi làm giấy này tự nguyện từ chối nhận phần di sản mà tôi được thừa kế theo pháp luật (theo di chúc) đối với di sản nêu trên.

Tôi cam kết:

- Giấy từ chối nhận di sản này do tôi tự nguyện lập, việc từ chối nhận di sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh thực hiện bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào, nếu có thì giấy từ chối này là vô hiệu.

- Thực hiện việc thông báo theo quy định tại khoản 2 Điều 645 của Bộ Luật Dân sự.

- Không tranh chấp, khiếu nại gì về sau.

Tôi đã đọc lại nội dung giấy từ chối nhận di sản này, nhìn nhận là chính xác đúng ý muốn của tôi đã tuyên bố và đồng ý ký tên.

Giấy từ chối nhận di sản thừa kế này có hiệu lực kể từ ngày được Phòng Công chứng chứng nhận hoặc Ủy ban nhân dân phường, xã chứng thực và được lập thành .......... bản chính, mỗi bản chính gồm..........tờ...............trang, người lập giữ.........bản chính, l­u tại Phòng Công chứng số..........thành phố Hồ Chí Minh 01 (một) bản chính.

NGƯ­ỜI LẬP

(ký và ghi rõ họ và tên)


[1][58] Mu này được ban hành kèm theo Quyết định s 58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004 ca y ban nhân dân thành ph

3. Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế lập tại văn phòng công chứng

Công ty Luật Minh Khuê cung cấp mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế theo luật dân sự để Quý khách hàng tham khảo và áp dụng trên thực tế - Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp 1900.6162 để được tư vấn, hỗ trợ:

>> Tải ngay: Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế lập tại văn phòng công chứng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN

Tại Phòng Công chứng số ........... thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thỡ ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng)

Tôi là (ghi rõ họ và tên): ...............................................

Sinh ngày: ...../...../...........

Chứng minh nhân dân số: ........cấp ngày ..../...../...... tại ............

Hộ khẩu thường trú : ...................................................................

(Trường hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi theo đăng ký tạm trú)

Tôi là người thừa kế theo di chúc lập ngày (nếu di chỳc cú công chứng, chứng thực thỡ ghi rõ số, ngày và cơ quan chứng; trường hợp là người thừa kế theo pháp luật thì ghi là người thừa kế theo pháp luật)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

của ông(bà) ...................... chết ngày .../..../........ theo Giấy chứng tử số ............. do Uỷ ban nhân dân .......... cấp ngày .../..../.........

Di sản mà tôi được thừa kế là: ..............................................

...................................................................................................

...................................................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận di sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và cam kết việc từ chối nhận di sản này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Tôi đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Tôi đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của công chứng viên.

Người từ chối nhận di sản

(ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.......tháng.......năm............(bằng chữ ...............………........................)

(Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)

tại Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

(Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng công chứng),

tôi......................................., công chứng viên Phòng Công chứng số.........thành phố Hồ Chí Minh

Chứng nhận:

- Văn bản từ chối nhận di sản này do ông(bà) ...........................................lập;

- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận di sản có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật; người từ chối nhận di sản cam đoan việc từ chối nhận di sản không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác;

- Nội dung từ chối nhận di sản phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;

- Người từ chối nhận di sản đã đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản khai nhận di sản này trước sự có mặt của tôi.

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

Người từ chối nhận di sản đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã tự đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe công chứng viên đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và ký, điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

Người từ chối nhận di sản đã nghe người làm chứng đọc văn bản từ chối nhận di sản, đồng ý tất cả các nội dung ghi trong văn bản và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt của tôi.

- Văn bản từ chối nhận di sản này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), cấp cho người từ chối nhận di sản ....................... bản chính; lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

4. Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế có xác nhận công chứng viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MINH KHUÊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI, Địa chỉ: Phòng 802, Tòa nhà VNT TOWER, Số 19, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày tháng năm 20...., tại trụ sở Văn phòng công chứng ....... - TP Hà Nội, địa chỉ: Số ......, đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội .

Tôi là: , sinh ngày , chứng minh nhân dân số do Công an Hà Nội cấp ngày , đăng ký hộ khẩu thường trú tại , thành phố Hà Nội.

Tôi là người thừa kế theo của ông/bà chết ngày theo Giấy chứng tử số do Uỷ ban nhân dân cấp ngày

Tài sản mà tôi được thừa kế là:

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày tháng năm Hai nghìn không trăm ......(/20... ), tại trụ sở Văn phòng công chứng SUNLAW thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số ....., đường Phạm Hùng, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội .

Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng SUNLAW, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do

Ông lập;

Ông có tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại:

- Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành ...bản chính (mỗi bản chính gồm tờ, trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế bản chính; lưu tại Phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01bản chính.

Số công chứng Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN