7h sáng em đến lấy nhưng được anh bảo vệ thông báo là xe của em đã bị mất tối hôm qua. Sau đó em lên làm việc với Công ty bảo vệ này, họ bảo để họ điều tra. mấy hôm sau họ điện cho em và nói rằng: khung giờ đó không nằm trong quy định của công ty, nên đó là việc nhân viên BV tự ý cho em gửi xe nên trách nhiệm sẽ thuộc về cá nhân bảo vệ đó. họ bảo nhân viên đó sẽ đền cho em là 10 triệu đồng ( xe máy của em là Wave RSX honda, mới sử dụng được hơn 1 năm, khi mua hoàn tất có giá gần 24 triệu). em không đồng ý vì 10 triệu là quá thấp. Em xin hỏi em có thể kiện ra toà để giải quyết không, em sẽ kiện công ty đó hay là nhân viên bảo vệ đó, liệu rằng sau khi kiện số tiền em được nhận lại là khoảng bao nhiêu, em nghe nói có thể người ta sẽ trả góp chứ không trả một lần ?

 Mong anh chị tư vấn giúp em với ạ.
Người gửi: Fantom

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến (24/7) gọi số: 1900.6162

 

Trả lời:

Trong trường hợp trên: giữa anh và nhân viên bảo vệ đã có hợp đồng giữ gửi xe, hợp dồng trên được xác lập bằng lời nói

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 401 Bộ luật dân sự về hình thức hợp đồng dân sự:

Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định

Bộ luật dân sự không quy định hợp đồng gửi giữ phải lập thành văn bản do đó việc anh giao xe cho nhân viên bảo vệ trông xe và đã được sự đồng ý (thể hiện qua lời nói, chỉ dẫn, hướng dẫn nơi để xe của nhân viên bảo vệ và hành động đưa và nhận vé giữa anh với nhân viên bảo vệ, thỏa thuận thời gian lấy xe..). Thì giữa anh và nhân viên bảo vệ này đã phát sinh quan hệ gửi giữ xe. Quan hệ gửi giữ này chỉ kết thúc vào thời điểm 7h sang hôm sau. Do đó người bảo vệ này phải có trách nhiệm trông xe cho anh.Tuy nhiên việc chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại đối với xe của anh bị mất thì cần phải chia ra làm hai trường hợp:

-TH1: vé gửi giữ xe mà NVBV đã đưa cho anh trong thời gian trông giữ xe là vé của công ty TNHH an ninh quốc gia

Trong trường hợp này thì hiển nhiên áp dụng theo quy tắc làm việc của công ty thì NVBV khi hết giờ làm phải đem tệp vé gửi xe giao cho công ty và đến sang hôm sau sẽ được nhận lại. Tuy nhiên NVBV này đã không nộp lại tệp vé xe đó, khi nhân viên này cố tình trông giữ xe ngoài khung giờ làm việc mà làm mất xe của khách hàng thì công ty TNHH an ninh quốc gia phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại vì công ty đã không quản lý được nhân viên của mình và hợp đồng gửi giữ xe là hợp đồng giữa anh và công ty TNHH an ninh quốc gia . Vậy khi anh kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại thì anh nên kiện công ty TNHH an ninh quốc gia và công ty này sẽ phải bồi thường thiệt hại đối với chiếc xe bị mất của anh, đối với nhân viên bảo vệ thì sẽ phải chịu trách nhiệm thông qua việc xử lý của công ty, căn cứ theo khoản 4 điều 562 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: Bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Và anh có quyền đòi số tiền bồi thường phù hợp với giá trị của chiếc xe trong thời gian xe bị mất, căn cứ theo khoản 2 điều 561 Bộ luật dân đã nêu rõ: Bên gửi giữ tài sản có các quyền sau đây: Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữu làm mất mát. Hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả khángI

-TH1: vé gửi giữ xe mà NVBV đã đưa cho anh trong thời gian trông giữ xe là vé mà người nhân viên tự in để làm ngoài giờ

Trong trường hợp này người bảo vệ đã tự ý làm việc ngoài giờ trông giữ xe trong khung thời gian qua đêm, nên trường hợp sang hôm sau xe của anh bị mất thì trách nhiệm đối với chiếc xe của anh hoàn toàn do nhân viên bảo vệ phải chịu do người đó đã tự ý trông xe vào khung thời gian đó và hợp đồng gửi giữ xe là giữa anh và NVBV đó.

Căn cứ theo khoản 4 điều 562 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định: Bên giữ tài sản có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại nếu làm mất mát, hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng.

Căn cứ theo khoản 2 điều 561 Bộ luật dân đã nêu rõ: Bên gửi giữ tài sản có các quyền sau đây: Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữu làm mất mát. Hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng

Với căn cứ nêu trên anh có quyền yêu cầu nhân viên bảo vệ làm mất xe phải bồi thường cho anh chứ công ty TNHH an ninh quốc gia không có quyền yêu cầu nhân viên bảo về bồi thường anh 10 triệu đồng. Vấn đề số tiền bồi thường trên thực tế thì anh và nhân viên bảo vệ nên đưa ra mức thỏa thuận phù hợp với giá trị của chiếc trong thời gian mà xe bị mất

 

1. Ý kiến bổ sung:

Căn cứ pháp lý: khoản 1 điều 401, điều 559 BLDS 2005, khoản 3 điều 25, điểm a, b khoản 1 điều 35 BLTTDS.

2. Nội dung tư vấn:

Về những thông tin mà bạn đưa ra, chúng tôi tư vấn cho bạn như sau:

Người bảo vệ đã đồng ý cho bạn gửi xe, xe của bạn để đúng vị trí đã được hướng dẫn và bạn có vé xe của công ty (bạn có thể xem trên vé xe có những dấu hiệu của công ty hay không) thì như vậy giữa bạn và công ty đã xác lập một hợp đồng gửi giữ tài sản bởi vì hành động đưa vé xe là một cam kết của công ty với bạn rằng sẽ bảo quản tốt chiếc xe của bạn tránh trường hợp mất cắp, hư hỏng v.v.. Theo quy định tại khoản 1 điều 401 BLDS 2005 về hình thức của hợp đồng dân sự:

Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể, khi pháp luật không quy định loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định”.

Bộ luật dân sự không quy định rõ hợp đồng gửi giữ xe phải lập thành văn bản nên hợp đồng này có thể được thành lập bằng lời nói hoặc hành vi, mà ở đây người bảo vệ đã có hành vi đưa vé xe nên trên thực tế hợp đồng đã được lập. Và điều 559 BLDS 2005 quy định hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công”.

Do đó, việc người bảo vệ đã không trả lại được xe cho anh là đã vi phạm hợp đồng gửi giữ xe mà bản thân công ty phải đứng ra giải quyết cho bạn do bạn có giữ vé xe.

Trong quá trình giải quyết, các bên có thể thỏa thuận về vấn đề bồi thường và nếu bạn không đồng ý với những thỏa thuận đó thì bạn có thể đưa vụ việc này ra pháp luật bằng việc kiện công ty ra Tòa án bởi vì tranh chấp phát sinh liên quan đến hợp đồng dân sự nên nó thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo khoản 3 điều 25 BLTTDS. Hơn nữa, Tòa án có thẩm quyền giải quyết sẽ là Tòa án quận, huyện nơi công ty đặt trụ sở theo điểm a khoản 1 điều 35 BLTTDS trừ trường hợp là giữa bạn và công ty có thỏa thuận khác về việc đưa vụ việc ra Tòa án quận, huyện nơi bạn đang cư trú theo điểm b khoản này. Khi kiện công ty, bạn nên làm đơn khởi kiện bao gồm các nội dung như: Nơi tòa án giải quyết, họ và tên người khởi kiện, địa chỉ; họ và tên người bị kiện (công ty), địa chỉ; nội dung khởi kiện ( bạn có thể trình bày vấn đề của bạn muốn giải quyết); họ và tên người làm chứng (nếu có). Đồng thời, bạn có thể nộp các tài liệu, chứng cứ chứng minh rằng bên công ty có lỗi để làm mất xe của bạn.

Còn việc bạn có thể được bồi thường được bao nhiêu thì tùy thuộc vào quá trình thi hành án.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê