Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi, vấn đề bạn đưa ra tôi xin trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật giao thông đường bộ năm 2008

- Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

- Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

2. Nội dung tư vấn:

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định về chuyển hướng xe như sau: “Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ”.

Vì vậy khi rẽ phải bạn không bật xi nhan là hành vi trái pháp luật.

Bên cạnh đó:

+ Điểm a khoản 2 điều 5 Nghị định 171/2013/ND-CP quy định: "Phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây: Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước" đối với người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

+ Điểm a khoản 2 điều 6 Nghị định 171/2013/ND-CP quy định: "Phạt tiền từ 80.000 đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:

 Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo trước " đối với xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Do bạn không nói rõ mình điều khiển loại xe nào nên bạn có thể căn cứ vào phân tích trên để biết mức phạt mà mình phải nộp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê