- E có được hưởng lương trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng k?
- Với thời gian đóng BHXH cách khoảng như vậy em có bị mất quyền lợi gì không và có được lãnh cộng dồn không?
- Nghỉ trong thời gian tập sự như vậy có bị ảnh hưởng gì không ? Có bị buộc thôi việc không ?.
Rất mong nhận được sự tư vấn sớm của luật sư !

Người gửi: Hồng Mỹ

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật lao động của công ty luật Minh Khuê.

Nghỉ tập sự có được hưởng chế độ thai sản không ?

Luật sư tư vấn pháp luật lao động gọi: 19006162

Trả lời:

 

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội 2014 

Nghị định 29/2012/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung tư vấn:

Vì bạn hỏi là nếu bạn có thai và nghỉ thai sản trước khi hết thời gian tập sự nên chúng tôi sẽ áp dụng luật bảo hiểm xã hội 2014 vì khi bạn sinh con thì luật bảo hiểm xã hội 2014 đã có hiệu lực. 

Thứ nhất, em có được hưởng lương trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng không.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

" Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

 1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

 a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

 b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

 c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày."

Theo đó bạn không được hưởng lương trong thời gian nghỉ thai sản 6 tháng, bạn chỉ được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều 39 trên.

Thứ hai về vấn đề cộng dồn thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội 2014:" 5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội."

Theo đó thời gian đóng bảo hiểm của bạn hoàn toàn có thể được cộng dồn, và bạn không bị mất bất cứ một quyền lợi gì.

Thứ ba: nghỉ trong thời gian tập sự có bị thôi việc không.

Tại khoản 3, Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định như sau:

" Điều 20. Chế độ tâp sự

 3. Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự”

Theo đó thời gian nghỉ thai sản của bạn sẽ không được tính vào thời gian tập sự, và sau khi nghỉ thai sản bạn sẽ phải hoàn thành khoảng thời gian tập sự còn lại.

Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT LAO ĐỘNG.